Czasopisma

Akcent 4/2020

Spis treści

  •     

   Roman Chojnacki: wiersze / 7
   Jan Lewandowski: „Od powietrza, głodu, ognia i wojny...”. Zbiorowe nieszczęścia w dziejach Europy, Polski i Lublina / 10
   Anna Piliszewska: wiersze / 25
   Olga Pokrowska: Cisza / 29
   Bożena Brzozowska: wiersze / 35
   Jerzy Bartmiński: O oswajaniu obcości. Polski obraz świata w zapożyczeniach językowych / 37
   Ron Padgett: wiersze / 50
   Roman Małynowski: Kairski ekspres / 53
   Wojciech Brzoska: wiersze / 60
   Jadwiga Mizińska: Wybrzuszona wyobraźnia albo kosmiczna zupa. Poezja Danuty Agnieszki Kurczewicz / 63
   Petr Halmay: wiersze / 74
   Paweł Kozioł: Dorzuć do mojej prowizji lwa i taczki / 78
   Janusz Kukliński: wiersze / 85
   O Januszu Kuklińskim – Edward Kukliński, Jurek Tabor, Jan Kondrak / 89

 • PRZEKROJE

  •     

   Poeci, poeci...
   Karol Maliszewski: „Rzetelne podstawy dla kolejnej teodycei” [Janusz Szuber „Przyjęcie postawy. Wybór
   wierszy z lat 2003-2019”]; Bartosz Suwiński: W wysokich napięciach [Bogusław Kierc „Osa”]; Waldemar
   Michalski: Poetyckie stacje Jana Henryka Cichosza [Jan Henryk Cichosz „Stacje”]; Stefan Jurkowski: W
   metafizycznym bezkresie
   [Urszula M. Benka „Pasja Jezusa z Nazaretu”]; Bożena Szałasta-Rogowska:
   „Mozaika czasu” [Anna Frajlich „W pośpiechu rzeka płynie”] / 95

   Nie tylko analitycznie...
   Wiesława Turżańska: Tropem Jubilata [„Apetyt na literaturę”. Pod red. D. Kozickiej, Ł. Tischnera i M.
   Urbanowskiego]; Aleksander Wójtowicz: Języki roślin [Urszula Zajączkowska „Patyki, badyle”]; Tomasz
   Dostatni: Praga – dowód na istnienie Boga [Mariusz Szczygieł „Osobisty przewodnik po Pradze”]; Iwona
   Hofman: Portret wielokrotny (i migotliwy) [Anna Arno „Kot. Opowieść o Konstantym A. Jeleńskim”] / 111

 • PLASTYKA

  •     

   Lechosław Lameński: In memoriam. Marian Makarski – artysta malarz / 130
   Alina Kochańczyk: „Moja sztuka jest mną samym”. Wspomnienie o Marianie Makarskim / 134

 • TEATR

  •     

   Magdalena Jankowska: Krajobraz z krukiem. 50 lat Sceny Plastycznej KUL / 141

 • JUBILACI

  •     

   István Kovács: wiersze / 146
   Teresa Worowska: Wierny, wiarygodny, wytrwały / 150
   Csaba G. Kiss: Pista Kovács 75 / 152
   Bohdan Zadura – debiut poetycki (1962) / 154
   Bogusław Wróblewski: Między formą a formułą – Bohdan Zadura / 155

 • WIDZIANE Z FLORENCJI

  •     

   Jan Władysław Woś: Polski kolekcjoner znad Tamizy Józef Jarzębowski, marianin / 159

 • NAMIĘTNOŚCI

  •     

   Marek Danielkiewicz: Pochwała kolei transsyberyjskiej / 163

 • BEZ TYTUŁU

  •     

   Leszek Mądzik: Tkacz / 167

 • NOTY

  •     

   Adam Broż: Kawalerowie maltańscy w polskiej perspektywie / 168
   Józef Franciszek Fert: Norwidowy dar Podlasia dla Wrocławia / 173

  •     

   Noty o autorach / 179
   Contents and Summaries / 186