Czasopisma

Akcent 2/2019

Spis treści

 • Spis treści

  •     

   Jarosław Kapłon: wiersze / 7
   Łukasz Suskiewicz: Nurt / 10
   Aneta Wysocka: Wytworne żarty od niechcenia. Dowcip stylistyczny w piosenkach Wojciecha Młynarskiego / 25
   Piotr Szewc: wiersze / 34
   Milena Orłowska: Święto Zmarłych / 36
   Rafał Hille: wiersze / 42
   Tomasz Kłusek: Pomiędzy historią a literaturą. Rzecz o twórczości Zbigniewa Jakubika / 46
   Danuta Agnieszka Kurczewicz: wiersze / 58
   Bernard Nowak: opowiadania / 61
   Jadwiga Mizińska: Budka bez suflera, czyli więcej niż muzyka / 67
   Rafał Jakub Pastwa: wiersze / 76
   Michał Krawczyk: Ćwiczenia wyobraźni granicznej / 79
   Janusz Kryszak: Pozostał zaczątek legendy... O Henryku Domińskim / 83
   Jan Klimecki: Obieg n. / 90

 • PRZEKROJE

  •     

   Poeci, poeci...
   Jan Wolski: Jerzy Pleśniarowicz – człowiek wielu talentów [Jerzy Pleśniarowicz „Wiersze i przekłady wierszy. Tom I Pism Jerzego Pleśniarowicza”]; Anna Choma-Suwała: Dwujęzyczna antologia na 700-lecie Lublina [„Lublin z dala, Lublin z bliska. Antologia poezji o Lublinie / Люблин здаля, Люблин зблизька. Антологія поезії про Люблин”, red. Andrij Saweneć]; Andrea F. De Carlo: Spojrzenie na długą drogę [Anna Frajlich „Ocean między nami / Un oceano tra di noi”]; Karol Maliszewski: Żeby dobrze zobaczyć [Adrian Sinkowski „Atropina”]; Ewa Dunaj: „Żeby nigdy nie umarliśmy” [Jacek Podsiadło „Sprzeczna jaskrawość”] / 94

   Nie tylko analitycznie...
   Jan Lewandowski: „Ludzi tamtych już nie ma, ani czasu tamtego” [Joanna Zętar „Lublin, którego nie ma – A Lublin that no longer exists”; Tomasz Pietrasiewicz: „Poemat o mieście Lublinie Józefa Czechowicza. Przewodnik”]; Wiesława Turżańska: Nie tylko Beks. Kontrowersje Piotra Dmochowskiego [Piotr Dmochowski „Zmagania o Beksińskiego”; Zdzisław Beksiński, Piotr Dmochowski: „Beksiński – Dmochowski. Listy 1999-2003”]; Grzegorz Żuk: Bohaterstwo – męczeństwo – nostalgia: o reprezentacjach przeszłości [Anna Ziębińska-Witek „Muzealizacja komunizmu w Polsce i Europie Środkowo Wschodniej”]; Grzegorz Józefczuk: Jak napisać o teatrze w mieście inaczej [Jarosław Cymerman, Dominik Gac, Grzegorz Kondrasiuk „Scena Lublin”] / 110

 • Nie tylko analitycznie...

 • PLASTYKA

  •     

   Nie mam czasu umierać. Z Rafałem Olbińskim o ilustracjach, inspiracjach i obrazach rozmawia Eliza Leszczyńska-Pieniak / 132

 • KONTEKSTY

  •     

   Piotr Sendecki: Polska sztuka w sercu Alp. Muzeum SUSCH Grażyny Kulczyk / 141

 • LUBLIN W OGNIU

  •     

   Jacek Zalewski: Lublin, miasto w ekstazie / 150

 • MUZYKA

  •     

   Jarosław Sawic: Muzyczny palimpsests. Rzecz o litewskim jazzie / 164

 • FILM

  •     

   Rafał Szczerbakiewicz: After the crime is (not) over. Paradoksy filmów jenieckich i więziennych (część druga) / 174

 • DOPOWIEDZENIA

  •     

   Edyta Frelik, Jerzy Kutnik: Warto spojrzeć przez inne okno. Po lekturze antologii Piotra Sommera / 184

 • NAMIĘTNOŚCI

  •     

   Marek Danielkiewicz: Sorrentino, moja miłość / 191

 • BEZ TYTUŁU

  •     

   Leszek Mądzik: Ściana / 194

 • NOTY

  •     

   Zbigniew Nestorowicz: Józef Piłsudski w medalierstwie / 195
   Przemysław Kaliszuk: Zanurzenie w teorię światotwórstwa / 200
   Bartłomiej Pniewski: Patrzeć a widzieć to wielka różnica / 204
   Maciej Tuora, Krzysztof Pyter: Jakub Nowak, czyli na dwa głosy o lubelskiej fantastyce / 206
   Ks. Edward Walewander: Laudacja ku czci Prezydenta Lublina dra Krzysztofa Żuka z okazji przyznania mu medalu „Mickiewicz-Puszkin” / 212

  •     

   Noty o autorach / 215
   Contents and Summaries / 221