Czasopisma

Akcent 2/2020

Spis treści

  •     

   Piotr Szewc: wiersze / 7
   Paweł Huelle: Talita / 10
   Wojciech Bonowicz: wiersze / 34
   Piotr Gutowski: Czy możliwa jest metafizyka w literaturze współczesnej? Na kanwie wykładów noblowskich Wisławy Szymborskiej i Olgi Tokarczuk / 36
   Rafał Jakub Pastwa: wiersze / 56
   Olga Dziedzic: Pierwszy krok / 60
   Adam Ochwanowski: wiersze / 70
   Alina Kochańczyk: Mój Konwicki / 71
   Agnieszka Wojciechowska: wiersze / 87
   Adam Miklasz: Noc w knajpie Teschen / 89
   Karol Samsel: Autodafe 3 / 96
   Teresa Kaczorowska: Gombrowicz w Buenos Aires / 98
   Anna Terék: Z cyklu „Maja” / 107

 • PRZEKROJE

  •     

   Nie tylko analitycznie...
   Wiesława Turżańska: O „stajni noblistów”. I nie tylko... [Jerzy Illg „Moj znak. O noblistach,
   kabaretach, przyjaźniach, książkach, kobietach, o nowej dekadzie i pięknej plejadzie”];
   Grzegorz Józefczuk: Opera omnia Franciszka Piątkowskiego [Franciszek Hipolit Piątkowski
   „17 lat z PRL. Wybór reportaży”, „Spacer Aleją Niepotrzebnych. Polska w okresie
   transformacji. Reportaże i relacje”, „Spotkania i rozmowy. Wybór wywiadów”]; Aleksander
   Wójtowicz: Ptaki i ludzie [Piotr Tryjanowski „Rozum z ptakami odlatuje”]; Wiesława
   Turżańska: O niezwykłej sztuce ilustracji i jej mistrzach [Eliza Leszczyńska-Pieniak
   „Czarodzieje wyobraźni. Portrety polskich ilustratorów”] / 112

   Poeci, poeci...
   Zbigniew Chojnowski: Obcy z miłości do Niego [Krzysztof Koehler „Obce ciało. Wiersze z
   lat 1989-2019”]; Bartosz Suwiński: Między mgnieniami [Urszula Kozioł „Znikopis”];
   Małgorzata Rygielska: „Ślady, więzi” [Grażyna Zambrzycka „Ślady”]; Ewa Dunaj: Siostra –
   mumia opleciona w jedwabne niteczki
   [Piotr Mitzner „Siostra”] / 125

 • PLASTYKA

  •     

   Lechosław Lameński: Życie i śmierć. Sztuka Ireny Nawrot / 142

 • TEATR

  •     

   Magdalena Jankowska: Jądro problemu / 151

 • WSPOMNIENIA

  •     

   Mieczysław Janicki: Moje wspomnienia o Romku (Romuald Lipko 1950-2020) / 157

 • NA WERNISAŻU

  •     

   Eliza Leszczyńska-Pieniak: Zofia de Ines – portret wielokrotny / 161

 • NAMIĘTNOŚCI

  •     

   Marek Danielkiewicz: Chwile gorsze spędzam w porsche, czyli songi o silnych kobietach i słabych mężczyznach / 166

 • BEZ TYTUŁU

  •     

   Leszek Mądzik: Okno / 169

 • NOTY

  •     

   Piotr Biłos: Lublin – Paryż – Lublin: style życia, ciekawość świata, głód wartości / 170
   Kinga Wyskiel: Awangarda 2.0. Twórczość Piotra Szreniawskiego – estetyka remiksu / 174