Czasopisma

Akcent 1/2017

Spis treści

  •     

   Wiersze A. Frajlich, E. Ostrowskiej, M. Południak, H. Kozaka i in. • Wobec śmierci i cierpienia - narracje T. Chabrowskiego,

   J. Kobego, Ł. Suskiewicza • Szkice o Madeju, Miriamie i Grabińskim • Wizerunek księdza w kulturze polskiej XXI wieku (Oszajca, Guzowski, Szymik) • Listy Hertza do Andrzejewskiego • Teorie spiskowe w ujęciu U. M. Benki • Janusz Józefowicz -wirtuoz tańca z Lublina • Andrzej Strumiłło - artysta szczęśliwy

 • W NUMERZE

  •     

   Anna Frajlich: wiersze
   Janusz Koby: opowiadania
   Tomasz Kłusek: Przeznaczenie i bunt. Rzecz o pisarstwie Bogdana Madeja
   Eda Ostrowska: Facecje
   Łukasz Suskiewicz: Kręgi
   Małgorzata Południak: wiersze
   Urszula M. Benka: Dyskretny urok spisku
   Rafał Rutkowski: wiersze
   Tadeusz Chabrowski: Błażej. Epilog
   Henryk Kozak: wiersze
   Piotr Łopuszański: Życie dla ideału. Zenon Przesmycki (Miriam)
   Jan Władysław Woś: Fartowny interes
   Piotr Machul: wiersze
   Bogusław Bakuła: Stefan Grabiński – pisarz polski, ukraiński czy środkowoeuropejski

 • DOCIEKANIA

  •     

   Wizerunek księdza w kulturze polskiej w XXI wieku. Część II
   Łukasz Janicki: Wstęp
   Wacław Oszajca SJ: W służbie Kościołowi
   Ks. Krzysztof Guzowski: Gdzie szukać prawdy?
   Ks. Jerzy Szymik: Wizerunek i bogobojność

 • PRZEKROJE

  •     

   Nie tylko analitycznie...
   Elżbieta Tabakowska: Obiektyw ze zmienną ogniskową [Aneta Wysocka „Fakty – język – podmiotowość. Stylistyczne osobliwości reportaży Ryszarda Kapuścińskiego”]; Wojciech Kaliszewski: Stanisław August i ludzie jego epoki [„Pamiętniki Stanisława Augusta i ich bohaterowie”]; Jan Lewandowski: Powinowactwa estońsko-polskie [Jaan Kaplinski „Ojcu”]; Ewa Dunaj: Ważna rozmowa o poezji [Zbigniew Chojnowski „Kanon prywatny. Książki poetyckie 1981-2015”]; Bogdan Rogatko: Miłosny dialog w listach Wisławy Szymborskiej i Kornela Filipowicza [Wisława Szymborska, Kornel Filipowicz „Najlepiej w życiu ma twój kot. Listy”]

   Prozaicy, prozaicy...
   Edyta Ignatiuk: Duchowa chrypka, duchowe otłuszczenie [Jacek Dehnel „Krivoklat”]; Małgorzata Szlachetka: Dwie Warszawy i gwałtowne cięcie noża [Szczepan Twardoch „Król”]; Marcin Klimowicz: Świadomość melancholijna [Miłosz Waligórski „Kto to widział”]; Tomasz Kłusek: Tęsknota do najprostszych wartości [Stanisław Weremczuk „Ciemność”]; Ewa Dunaj: Ból i zachwyt [Jadwiga Mizińska „Wróż”]; Wiesława Turżańska: „Jeden za wszystkich, wszyscy za alkohol” [Daniel Radecki „Wszyscy jesteśmy hipsterami”]

 • PLASTYKA

  •     

   W życiu trzeba pracować. Rozmowa z Andrzejem Strumiłłą
   Anna Hałata: Akumulacje. Kolekcja grafiki Tadeusza Mysłowskiego

 • TEATR

  •     

   Aleksandra Pucułek: „Lublin to ważne miejsce...” O drodze artystycznej Janusza Józefowicza

 • SOCJOLOGIA

  •     

   Grzegorz J. Kaczyński: U źródeł nowej socjologii, czyli Luigi Sturzo na tle epoki

 • ARCHIWUM

  •     

   „Zawieszeni na końcu jakiejś gałązki...” Listy Zygmunta Hertza do Jerzego Andrzejewskiego

 • CZYTANIE PETERSBURGA

  •     

   Ewa Dunaj: Zwycięstwo

 • BEZ TYTUŁU

  •     

   Leszek Mądzik: Niebo i piekło

 • NAMIĘTNOŚCI

  •     

   Marek Danielkiewicz: Nie opuszczaj mnie...

 • NOTY

  •     

   Jarosław Sawic: Ob. Wieś z Lublina – rzecz o Wiesławie M. Pawłowskim 
   Tadeusz Chabrowski (1934-2016)

 • Noty o autorach

 • Contents and Summaries