Czasopisma

Akcent 2/2017

Spis treści

  •     

   Marek Kusiba: Rajskie
   Joanna Clark: Rok Miłosierdzia
   Roch Sulima: Życie podług słowa. O metodzie prozy Wiesława Myśliwskiego
   Anna Augustyniak: wiersze
   Maciej Płaza: Kamień
   Marian J. Kawałko: wiersze
   Jacek Łukasiewicz: Nasza wiedźma. O wierszach Stanisława Grochowiaka
   Ewa Mazur: wiersze
   Andrzej Jaroszyński: Zima w Canberze (zapiski ambasadora)
   Joanna Pawłat: wiersze 
   Stanisław Dłuski: Egzystencjalne peregrynacje Andrzeja Buszy
   Paulina Wojciechowska: Amnezja
   Michał Czorycki: wiersze
   Adam Broż: O drodze do Rzymu i zwiedzaniu Europy

 • DOCIEKANIA

  •     

   Wizerunek księdza w kulturze polskiej w XXI wieku
   Łukasz Janicki: Wstęp
   Ks. Andrzej Luter: Życie księdza, czyli kąkol i pszenica
   Ks. Edward Walewander: Kapłan dzisiaj
   Ks. Janusz Kozłowski: Duszpasterstwo – więź sacrum z profanum

 • PRZEKROJE

  •     

   Poeci, poeci...
   Paweł Mackiewicz: Poprawić świat [Jacek Podsiadło „Włos Bregueta”]; Jan Wolski: Poeta fizycznie metafizyczny [Janusz Szuber „Rynek 14/1”]; Zbigniew Chojnowski: Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki, czyli umykanie i przepracowywanie [Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki „Nie dam ci siebie w żadnej postaci”]; Teresa Tomsia: Nie chodzi o wiersze [Krzysztof Kuczkowski „Kładka”]; Urszula Gierszon: Zamki i klucz [Joanna Pawłat „Bunt maszyn”]; Iwona Gralewicz-Wolny: „Piszę wiersz w takt przemijania” [Elżbieta Wicha-Wauben „Pejzaż z wędrowcami”]

 • PLASTYKA

  •     

   Lechosław Lameński: W dialogu z naturą i matematyczną wizją świata. Piotr Lech i jego grafiki 
   Piotr Sendecki: Lore Bert w Lublini

 • TEATR

  •     

   Eliza Leszczyńska-Pieniak: Kresowy matecznik kultury

 • ODKRYTE PO LATACH

  •     

   Jarosław Cymerman: Weryfikacja. Przypadek teatralny z 1946 roku

 • CZYTANIE PETERSBURGA

  •     

   Ewa Dunaj: Miasto poetów

 • BEZ TYTUŁU

  •     

   Leszek Mądzik: Bez śladu

 • NAMIĘTNOŚCI

  •     

   Marek Danielkiewicz: Pochwała „Prostych pieśni”

 • KONTEKSTY

  •     

   Jarosław Wach: Laureaci medalu Wschodniej Fundacji Kultury „Akcent” 2016

 • NOTY

  •     

   Konrad Sutarski: Sándor Csoóri (1930–2016) i jego polskie powiązania
   Waldemar Michalski: Zbigniew Strzałkowski – jakiego pamiętamy... (12.10.1933–28.02.2017)
   Jan Lewandowski: Bronek
   Józef F. Fert: Saga poety
   Paweł Jasnowski: Pilch: powiększenie
   Józef F. Fert: Dom pełen poezji i melancholii
   Wojciech Młynarski (26.03.1941–15.03.2017)

 • Noty o autorach

 • Contents and Summaries