Czasopisma

Akcent 1/2021

Spis treści

  •     

   Piotr Szewc: wiersze / 7
   Andrzej Jaroszyński: Wydobyć zbrodnię z mroku. Brytyjskie powieści o Katyniu / 10
   Marek Danielkiewicz: wiersze / 18
   Katarzyna Nowak: Zorza polarna / 22
   Dariusz Patkowski: wiersze / 27
   Łukasz Marcińczak: Smok wawelski, czyli Stach Szukalski? / 30
   Maciej Melecki: wiersze / 42
   Łukasz Suskiewicz: Pragnienie / 46
   Miłosz Waligórski: wiersze / 53
   Marek Kusiba: Całość nie do objęcia... Lekcje optymizmu z Januszem Szuberem / 56
   Piotr Machul: wiersze / 70
   Joanna Clark: Stacje węzłowe / 73
   Adam Waga: wiersze / 77
   Zbigniew Chojnowski: Alfabet życia we wspólnocie (o poezji Marianny Bocian) / 80
   Zoltán Mihály Nagy: Szatański pomiot / 85

 • PRZEKROJE

  •     

   Z różnych stron
   Karol Alichnowicz: Historia wielokrotnie złożona [Hanna Krall „Synapsy Marii H.”]; Ewa Dunaj: Egzotyczny
   kwiat na parapecie sypialni
   [Birutė Jonuškaitė „Maranta”]; Grzegorz Józefczuk: Namiętnie, do utraty tchu
   galopująca „undulizacja” Schulza
   [Anna Kaszuba-Dębska: „Bruno. Epoka genialna”]; Wiesława Turżańska:
   Na wojnie jak to na wojnie... [Jan Lewandowski „Lubelskie kartki z wojny 1920 r.”]; Rafał Szczerbakiewicz:
   Pamięć i historia „nie zależności” [Bogusław Bakuła „Nie zależności. Przypadki literatury i kultury poza
   cenzurą w latach 1976-1989”] / 92

 • PLASTYKA

  •     

   Piotr Majewski: Od grupy „Zamek” do „Parapeinture”. Ryszard Kiwerski (1930-2015) / 110

 • MUZYKA

  •     

   Krzysztof Karpiński: Andrzej Trzaskowski – mózg polskiego jazzu / 117

 • BARDOWIE

  •     

   Jan Kondrak: Z cyklu Dyjak / 130

 • KONFRONTACJE I ZBLIŻENIA

  •     

   Miniatury Jánosa Lackfiego w przekładach młodych tłumaczy / 135
   Teresa Worowska (z zespołem): Opis eksperymentu / 140

 • ODKRYTE PO LATACH

  •     

   Justyna Teterwak, Jarosław Cymerman: Uśmiech awangardy, czyli o „Pierwszej szopce Reflektora” / 143
   Jan Arnsztajn, Konrad Bielski, Wacław Gralewski: Pierwsza szopka Reflektora [1927, fragmenty] / 149

 • MIASTO W OGNIU

  •     

   Jacek Zalewski: Ławka, czyli o pornografii wypoczynku / 161

 • OBYCZAJE

  •     

   Lech Giemza: Drybling między wierszami / 166

 • BEZ TYTUŁU

  •     

   Leszek Mądzik: Śnieg / 173

  •     

   Tomasz Kłusek: IV Międzynarodowy Trójstyk Literacki: Białoruś – Polska – Ukraina / 174
   Andrea F. De Carlo: Janusz Andrzej Bernatowicz: miłość i poezja zmysłów / 178

 • NOTY