Czasopisma

Akcent 2/2018

Spis treści

 • Spis treści

  •     

   Wiesław Myśliwski: Głąb (fragment powieści) / 7
   Marie Iljašenko: wiersze / 26
   Marcin Klimowicz: Diabeł u boku marszałka? Wacław Kostek-Biernacki jako pisarz / 29
   Monika Luque-Kurcz: wiersze / 41
   Miłosz Waligórski: Statki / 44
   Rafał Rutkowski: wiersze / 51
   Grzegorz Jędrek: Razem czy osobno? Subiektywny raport na temat tzw. młodej lubelskiej poezji / 55
   Wojciech Dunin-Kozicki: wiersze / 63
   Mirosław Kulisz: Dziecko kukurydzy / 66
   Edward Zyman: wiersze / 75
   Edyta Frelik: Pierwsza wśród równych sobie. Georgia O’Keeffe, kobieca twarz awangardy / 78
   Paweł Tański: wiersze / 88
   Maciej Tuora: Diana / 91
   Przemysław Kaliszuk: Tożsamościowe dylematy w prozie Juliana Kornhausera / 96
   Samantha Kitsch: wiersze / 107

 • PRZEKROJE

  •     

   Poeci, poeci...
   Iwona Gralewicz-Wolny: Przytulisko pamięci Piotra Szewca [Piotr Szewc „Światełko”]; Zbigniew
   Chojnowski: Zakorzenianie się bez zakorzenienia (w Irlandii) [Małgorzata Południak „Pierwsze
   wspomnienie wielkiego głodu”]; Jadwiga Mizińska: Dane udane życie [Henryk J. Kozak „Udane życie”];
   Karol Maliszewski: Różne głosy, jedna opowieść [„Linie światła / Lines of Light / Linien des Lichts /
   Lignes de lumière / Šviesos linijos / A fény vonalai / Лінії світла”] / 110

   Nie tylko analitycznie...
   Aleksander Wójtowicz: Awangarda, czyli strajk [Jakub Kornhauser „Awangarda. Strajki, zakłócenia,
   deformacje”]; Anna Tyrpa: Zboża w życiu Polaków [„Słownik stereotypów i symboli ludowych”. Pod
   red. J. Bartmińskiego i S. Niebrzegowskiej-Bartmińskiej. T. II, „Rośliny”. Z. 1, „Zboża”.]; Iwona Hofman:
   Wartość rozmowy. Wartość w rozmowie [Łukasz Marcińczak „Świat trzeba dokończyć. Rozmowy o
   imponderabiliach”]; Tomasz Kłusek: Reflektor na Konrada Bielskiego [Urszula Gierszon „Konrad
   Bielski 1902-1970. Życie i twórczość”]; Józef Franciszek Fert: Książę suwerennego państwa obłoków
   [„Andrzej. Andrzej K. Waśkiewicz we wspomnieniach”]; Aneta Wysocka: Człowiek dialogu i
   kompromisu
   [„Sztambuch Michała Jagiełły”] / 123

 • PLASTYKA

  •     

   Lechosław Lameński: Artysta uniwersalny czy sakralny? Uwagi o twórczości plastycznej Marka
   Piątkowskiego
   / 147

 • WSPOMNIENIA

  •     

   Alina Kochańczyk: O Marii Bechczyc-Rudnickiej / 157

 • ROZMOWY

  •     

   Wobec przyrody i dzieł sztuki. O Kornelu Filipowiczu opowiada Justynie Gorzkowicz syn pisarza –
   Marcin Filipowicz / 170

 • ODKRYTE PO LATACH

  •     

   Jarosław Cymerman: Inicjacja, katastrofa i OMP. O nieznanym opowiadaniu Józefa Czechowicza /
   174
   Henryk Zasławski [Józef Czechowicz]: Jackowa panna / 175

 • NAMIĘTNOŚCI

  •     

   Marek Danielkiewicz: Oda do nicości / 182

 • BEZ TYTUŁU

  •     

   Leszek Mądzik: Krawiec / 184

 • NOTY

  •     

   Janina Januszewska-Skreiberg: Hommage á Magdalena Abakanowicz / 185
   Wiesława Turżańska: Senilia znanego nieznanego / 187
   Barbara Kowalik: Słowo w ośmiu odsłonach / 191
   Przemysław Kaliszuk: Cekania i zaangażowanie / 193

   Noty o autorach / 198

   Contents and Summaries / 203