Czasopisma

Akcent 3/2017

Spis treści

  •     

   Anna Piliszewska: wiersze

   Bohdan Zadura: Nagroda imienia Bethlena

   Tomasz Kłusek: Literatura doświadczenia.
   O powieściach Bohdana Zadury

   Elżbieta Cichla-Czarniawska: wiersze

   Utz Rachowski: opowiadania

   Jarosław Mikołajewski: Listy do przyjaciółki

   Pamięci Julii Hartwig (1921-2017)

   Janusz Malinowski: Hrabal, węgorz i złoty tygrys

   Grzegorz Wróblewski: wiersze

   Bogdan Kolomijczuk: Pojedynek

   Jerzy Święch: Polityka profesjonalizmu, czyli nowa humanistyka

   Rafał Mieczysłavsky: wiersze

   Dorota Nowakówna: Happy End

   Jan Klimecki: Poiesis

 • DOCIEKANIA:

  •     

   Wizerunek księdza w kulturze polskiej w XXI wieku

   Łukasz Janicki: Wstęp

   Ks. Andrzej Draguła: Nieobecność księdza jako grzech zaniedbania

   Ks. Andrzej Wierciński: Między miłością a nie-miłością

   Ks. Jerzy Sikora: Jeszcze nie wysyłajcie nas na Księżyc

 • PRZEKROJE

  •     

   Z Lublina – miasta kultury

   Edyta Antoniak-Kiedos: Wschodnia centrala poezji [„Lublin – miasto poetów. Antologia”]; Grzegorz Józefczuk: Krytyk rozumiejący zatrzymuje w kadrze [Lechosław Lameński „Zatrzymani w kadrze. Eseje o współczesnych artystach lubelskich”]; Grzegorz Kondrasiuk: Ćwiczenia z pamięci teatralnego miasta Lublina [Magdalena Jankowska „Tak, widziałam to. Tak to widziałam”]; Józef Franciszek Fert: Śladami Józefa Łobodowskiego [„Śladami pisarza. Józef Łobodowski w Polsce i w Hiszpanii”]; Stanisław Rogala: Zapisane w kalendarzu Waldemara Michalskiego [Waldemar Michalski „Zapisane w kalendarzu. Szkice, komentarze, wspomnienia”]

   Nie tylko analitycznie...

   Wiesława Turżańska: Kraj diabelskich paradoksów w wersji pop [Marta Panas-Goworska, Andrzej Goworski „Naukowcy spod czerwonej gwiazdy”, „Grażdanin N.N. Życie codzienne w ZSRR”]; Dariusz Pachocki: Kolberg na drodze 816 [Michał Książek „Droga 816”]; Ewa Dunaj: Nieoczekiwanie dobry czas dla poetów i poezji (skoro powstają takie książki) [Joanna Grądziel-Wójcik, Piotr Łuszczykiewicz „Bogusława Latawiec. Portret podwojony”]; Wiesława Turżańska: Polskość nie przeszkadza mi być jednocześnie Europejczykiem [Jan Władysław Woś „Na drogach Europy”]; Andrzej Niewiadomski: Nowe życie Nowej Sztuki [Aleksander Wójtowicz „Nowa Sztuka. Początki (i końce)”]

 • PLASTYKA

  •     

   Lechosław Lameński: Z bielą mu do twarzy. Magiczny świat sztuki Jana Gryki

   Bożena Noworyta-Kuklińska: „Portret dziewczynki w girlandzie kwiatów” z Muzeum Lubelskiego

 • TEATR

  •     

   Magdalena Jankowska: Co się stało z naszą rewolucją?

 • WSPOMNIENIA

  •     

   Aleksandra Jasińska-Kania: Niecodzienna codzienność – pamięć o Lublinie

 • W ZWIERCIADLE GATUNKU

  •     

   Aneta Wysocka: Jak język poezji przekracza granice antropocentryzmu

 • SOCJOLOGIA

  •     

   Adam A. Szafrański: Co odczytuje i o czym opowiada antropologia? Kilka uwag na temat wybranych aspektów wyobraźni antropologicznej

 • ODKRYTE PO LATACH

  •     

   Jarosław Cymerman: Józefa Czechowicza „eksperyment w dziennikarstwie”

 • BEZ TYTUŁU

 • Leszek Mądzik: Cztery ściany

 • NAMIĘTNOŚCI

  •     

   Marek Danielkiewicz: Ach, ci nieznośni poeci ze swoimi zdezelowanymi laptopami

 • NOTY

  •     

   Magdalena Jankowska: Potęgowanie obrazów

   Janina Januszewska-Skreiberg: Polski wieczór poetycki w Oslo

   Konrad Sutarski: Polsko-Węgierski Salon w Katowicach

 • Noty o autorach

 • Contents and Summaries