Czasopisma

Akcent 4/2017

Spis treści

  •     

   Bogusław Wróblewski: Miejsce odnowionej nadziei / 7

   Alina Kochańczyk: Spotkania z Piłsudskim / 9

   Andrzej Nowak: „Ni to Kostiuszko, ni to Korsikan” – Józef Piłsudski w polityce polskiej / 27

   Jan Lewandowski: Lubelscy ludzie komendanta (1914-1918) / 37

   Stanisław Michałowski: Zanim powstał rząd lubelski. Współpraca Ignacego Daszyńskiego z Józefem Piłsudskim w dążeniu do niepodległości Polski / 54

   Dwadzieścia pieśni Legionów Polskich / 61

   Aleksander Wójtowicz: Spojrzenie żołnierza. Juliusz Kaden-Bandrowski i Józef Piłsudski / 78

   Jarosław Cymerman: „Pełny człowiek”. Piłsudski w życiu i twórczości Józefa Czechowicza / 90

   Mirosława Ołdakowska-Kuflowa: „Nie wyjść z dyskrecji”. Kazimiera Iłłakowiczówna o marszałku Piłsudskim / 98

   Lechosław Lameński: Duch Józefa Piłsudskiego i utopijna wizja Polski i świata Stacha z Warty Szukalskiego / 108

   Rafał Szczerbakiewicz: Zamrozić Piłsudskiego. Jacek Dukaj i limity strategii demitologizacyjnej / 118

   Grzegorz Józefczuk: Schulz o Piłsudskim. I co z tego wynikło / 128

   Aleksander Wójtowicz: Zerwane mosty. O dwóch wersjach poematu „Piłsudski” Anatola Sterna / 135

   Giennadij Filipowicz Matwiejew: Obraz Józefa Piłsudskiego w propagandzie i literaturze rosyjskiej / 144

   Algis Kasperavičius: Wizerunek Józefa Piłsudskiego w międzywojennej niepodległej Litwie / 154

   Wałentyn Jeriomin, Serhij Sieriakow: Józef Piłsudski w wyobrażeniu współczesnych Ukraińców / 165

   Joanna Sondel-Cedarmas: Condottiero e Costruttore della Polonia. Uwagi o postrzeganiu Józefa Piłsudskiego w faszystowskich Włoszech / 171

   Janusz Golec: Józef Piłsudski w oczach Niemca, czyli zakazana biografia / 180

   Aneta Wysocka: Osobliwości stylu Józefa Piłsudskiego – prolegomena / 185

   Zbigniew Zaporowski: Józef Piłsudski: początki nowoczesnego myślenia o szkole / 191

   Karol Piasecki: Bronisław Piłsudski – zesłaniec i badacz / 197

   Monika Szabłowska-Zaremba: Wizerunek Piłsudskiego na łamach międzywojennej prasy polsko-żydowskiej / 205

   Monika Gabryś-Sławińska: Dystans i nieufność. Józef Piłsudski na łamach „Tygodnika Ilustrowanego” 1915-1918 / 211

 • PRZEKROJE

  •     

   Z historią w tle

   Wiesława Turżańska: Ziemkiewicza weryfikowanie wartości [Rafał A. Ziemkiewicz „Złowrogi cień marszałka”]; Monika Gabryś-Sławińska: Przywracanie pamięci o Andrzeju Strugu [Anna Kargol „Strug. Biografia polityczna. »Miarą wszystkiego jest człowiek«”]; Iwona Hofman: Czytane po latach [Józef Czapski „Tumult i widma”]; Konrad Zieliński: Zwyczajny niezwyczajny [„»Był czyn i chwała!«. Józef Gabriel Jęczkowiak. »Wspomnienia harcerza 1913-1918«”]; Jan Lewandowski: Lekarz prowincjonalny [Zygmunt

   Klukowski „Zamojszczyzna 1918-1959”] / 222

   PLASTYKA

   Wacława Milewska: Piłsudski w sztuce. O niektórych portretach i karykaturach Józefa Piłsudskiego / 247

   Iwona Luba: Romantyczny Józef Piłsudski. Geneza i mechanizmy kultu komendanta w sztuce i kulturze masowej / 267

   FILM

   Grzegorz Rogowski: Postać marszałka Józefa Piłsudskiego w kinematografii polskiej dwudziestolecia międzywojennego / 278

   Iwona Grodź: Gdy mamy przeszłość... istniejemy. Kilka słów o filmach o Józefie Piłsudskim / 288

   MUZYKA

   Agata Kusto: Pieśni legionowe. Szkic do genezy i recepcji w obiegu popularnym / 298

   WSPOMNIENIA

   Maria Tomułowicz: Wspomnienia rodzinne z Piłsudskim w tle / 305

   OBYCZAJE

   Joanna Drzazga: Nie tylko w żołnierskich słowach… / 310

   À REBOURS

   Łukasz Marcińczak: Wszystkie szable marszałka. O pomnikach Józefa Piłsudskiego

   / 321

   WIDZIANE Z FLORENCJI

   Jan Władysław Woś: Nie został dyktatorem. Kilka uwag o (nie)obecności Józefa Piłsudskiego w historiografii włoskiej / 328

   CZYTANIE DYNEBURGA

   Ewa Dunaj: Przemija moda na marszałka? / 337

   ODKRYTE PO LATACH

   Jarosław Cymerman: Co słychać w dźwiękach dzwonu? / 341

   BEZ TYTUŁU

   Leszek Mądzik: Trzy impulsy / 343

 • NOTY

  •     

   Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce / 344

   Tomasz Dyzma, Zbigniew Wojciechowski: Józef Piłsudski w Lublinie / 352

   Marian Surdacki: Józef Piłsudski w Urzędowie w 1915 roku / 356

   Waldemar Michalski: „Piłsudski” Kazimierza Andrzeja Jaworskiego / 360

   Lech Maliszewski: Francuskie zauroczenie marszałkiem / 364

   Noty o autorach / 369

   Contents and Summaries / 379