Czasopisma

Akcent 3/2018

Spis treści

 • SPIS TREŚCI

  •     

   Bogusław Wróblewski: To już 40 lat... / 7
   Jan Twardowski: wiersze / 9
   Wacław Oszajca: Słowo, jego hipostaza i sakramentalność / 11
   Jerzy W. Gałkowski: Jego uniwersytety / 17
   Abp Józef Życiński: Zobowiązująca obecność / 25
   Wacław Oszajca: wiersze / 27
   Alfred Marek Wierzbicki: Poeci ludzkiego wnętrza / 32
   Tadeusz Kwiatkowski: Wśród nauczycieli i przyjaciół / 41
   Zygmunt Ficek: wiersze / 50
   Adam Boniecki: Pisarz i filozof / 53
   Agnieszka Kurnik: W oczach literaturoznawców / 56
   Dejan Aleksić: wiersze / 71
   Wacław Oszajca: Tryptyk przełomu wieków / 75
   Sławomir Jacek Żurek: Dialog chrześcijańsko-żydowski w wypowiedziach Jana Pawła II i w nauczaniu Kościoła (1978-2005) / 86
   Artur Chlewiński: wiersze / 97
   Zofia Zarębianka: Karol Wojtyła – Czesław Miłosz. Związki ukryte / 100
   Roman Dzwonkowski: Jan Paweł II a Polonia i Polacy za granicą (1979-2003) / 106

 • FILOZOFIA

  •     

   Józef Tischner: Śmierć człowieka / 119
   Krzysztof Guzowski: Filozof personalista / 125
   Paweł J. Smoczyński: Karol Wojtyła jako teoretyk etyki / 133

 • PRZEKROJE

  •     

   Religia, sztuka, metafizyka...
   Tomasz Dostatni: Wojtyła na nowo czytany... [Karol Wojtyła „Ethics Primer / Elementarz etyczny”]; Paweł Panas: O
   twórczości literackiej Karola Wojtyły
   [Zofia Zarębianka „Spotkanie w Słowie. O twórczości literackiej Karola Wojtyły”];
   Józef Franciszek Fert: Nowa droga w świat Biblii [Biblia Aramejska. Targum Neofiti 1. Księga Rodzaju. Tom I, Biblia
   Aramejska. Targum Neofiti 1. Księga Wyjścia. Tom II]; Rafał Pastwa: Pewność wiary w „płynnym” świecie [Arcybiskup
   Stanisław Budzik: „Spotkania z Katechizmem Kościoła Katolickiego” – cz. I „Wierzę w Boga Ojca”, cz. II „Ufam Synowi
   Bożemu”, cz. III „Kocham dzieło Ducha Świętego”]; Piotr Sendecki: Profesor Leszek Mądzik – jubileuszowo [„Artes
   Liberales. Teatr – sztuka – media. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Mądzikowi”]; Józef
   Franciszek Fert: Rozmawiajmy. Idźmy razem. Papież Franciszek o budowaniu mostów [Papież Franciszek,
   Dominique Wolton „Otwieranie drzwi. Rozmowy o Kościele i o świecie”]; Monika Gabryś-Sławińska: Jacka Tacika
   odkrywanie prawdy
   [Jacek Tacik „Zamach. Jan Paweł II – 13 maja 1981. Spisek. Śledztwo. Spowiedź”] / 142
   Poeci, poeci...
   Ewa Kołodziejczyk: Ziarnko gorczycy [Jan Polkowski „Gdy Bóg się waha. Poezje 1977-2017”]; Jerzy Sikora:
   Ostrzeżenie przed zagładą [Krzysztof Koehler „Kraj Gerazeńczyków”]; Agnieszka Reszczyk: W poszukiwaniu głębi
   [Alfred Marek Wierzbicki „Ulica Bernardyńska”, „76 wierszy”]; Urszula Gierszon: „Jeśli powiemy słowo...” [Stefan
   Jurkowski „Spacer do siebie”]; Ewa Dunaj: „Dwie igły sosny”, „piórko ptaka” [Maciej Bieszczad „Pogrzeby wróbli”];
   Jadwiga Mizińska: Dokąd „Ja de”? [Aleksandra Zińczuk „JA DE”]; Jan Wolski: Radosny przechodzień [Leszek A.
   Moczulski „Nuty od Franciszka”] / 170

 • PLASTYKA

  •     

   Lechosław Lameński: O pomnikach XIX-wiecznych, metalu w rzeźbie XX wieku i twórczości Jerzego Jarnuszkiewicza / 195

 • TEATR

  •     

   Bolesław Taborski: „Jeremiasz” Karola Wojtyły / 204
   Leszek Teusz: Dać się kształtować miłości. „Brat naszego Boga” / 213

 • FILM

  •     

   Janusz S. Pasierb: Przed filmem „Sklep jubilera” / 222
   Andrzej Luter: Papież na ekranie / 225

 • DWUGŁOSY

  •     

   Jerzy Bartmiński i Jarosław Cymerman o książce Rysopis kapłana. Wizerunek księdza w kulturze polskiej w XXI wieku / 232

 • WIDZIANE Z FLORENCJI

  •     

   Jan Władysław Woś: Okruchy wspomnień / 239

 • BEZ TYTUŁU

  •     

   Leszek Mądzik: Spotkanie / 242

 • KONTEKSTY

  •     

   Tomasz Kłusek: Żeby wyrazić życie... Spotkanie jubileuszowe z okazji opublikowania 150. tomu „Akcentu” / 243

 • NOTY

  •     

   Ludwik Gawroński: Jan Paweł II a muzyka / 249
   Piotr Paweł Gach: Głos papieża po latach / 252
   Waldemar Michalski: Spacer z księdzem Karolem / 254
   Noty o autorach / 256
   Contents and summaries / 268