Czasopisma

Akcent 1/2019

Spis treści

  •     

   Joanna Clark: Lepiej o tym nie mówić / 7
   Jadwiga Graboś: wiersze / 25
   Piotr Biłos: Powonienie. Z Wiesławem Myśliwskim przez ucho igielne / 28
   Kalina Kowalska: wiersze / 40
   Krzysztof Kłosin: Zadanie / 42
   Michał Trusewicz: wiersze / 46
   Adrian Gleń: Odmiany światła (albo z powrotem do Dukli). O pisarstwie Andrzeja Stasiuka / 50
   Henryk Kozak: Upadek / 58
   Witold Graboś: wiersze / 63
   Paweł Mackiewicz: Świat, którego do kupy złożyć się nie da. „Nieprzysiadalności” kontynuacja / 70
   Mariusz Ropczyński: wiersze / 78
   Ewa Mazur: opowiadania / 80
   Łukasz Komsta: wiersze / 87
   Tomasz Kłusek: Homo peregrinus, czyli Adam Fiala jako prozaik / 90
   Siergiej Slepuchin: wiersze / 104