Czasopisma

Akcent 2/2021

Spis treści

  •     

   Tadeusz Żukowski: wiersze / 7
   Jacek Giszczak: Marcel Proust przeczytany od nowa / 11
   Marcel Proust: Strona Guermantów (fragment) / 13
   Maciej Cisło: wiersze / 22
   Jakub Nowak: Epitafium dla sprawczości. Świat pasożytniczej inwigilacji według Shoshany Zuboff / 26
   Zbigniew Jerzyna: wiersze / 36
   Marcin Jerzyna: „Na krańcach zwątpienia zawsze pali się światło”. Wspomnienie o Ojcu / 39
   Marcin Jerzyna: wiersze / 41
   Roman Chojnacki: Gołąb cukrowy / 43
   Stefan Rusin: wiersze / 52
   Łukasz Marcińczak: Po dwóch stronach tej samej ślepoty. Starszy brat
   Remarque’a / 54
   Zbigniew Chojnowski: wiersze / 61
   Edward Zyman: Czy Polonii świta normalności jutrzenka? / 64
   Henryk J. Kozak: wiersze / 72
   Tomasz Kłusek: Pęknięty świat Henryka Pająka / 77
   Stanisław Kieroński: wiersze / 95

 • PRZEKROJE

  •     

   Nie tylko analitycznie...
   Jan Lewandowski: „Czerwony” Habsburg [Timothy Snyder „Czerwony Książę. Niezwykłe losy Wilhelma von Habsburga”]; Wiesława Turżańska: „Wisełko, jesteś taka wieloraka” [Joanna Gromek-Illg „Szymborska. Znaki szczególne. Biografia wewnętrzna”]; Adam Talarowski: Średniowieczny epos jako świadectwo pamięci historycznej [Wojciech Michalski „Robert Bruce i jego kompania w eposie pióra Johna Barboura The Bruce około 1376 roku”]; Józef Franciszek Fert: Romantyzm w zwierciadle konserwatyzmu [Tomasz Kłusek „Dwie koncepcje konserwatyzmu romantycznego: Krasiński i Rzewuski”] / 99

   Poeci, poeci...
   Bartosz Suwiński: Bohdan Zadura – piętra znaczeń [Bohdan Zadura „Sekcja zabójstw”]; Ewa Kołodziejczyk: „Wytrzymajcie jeszcze każdy dzień” [Krzysztof Siwczyk „Osobnikt”]; Stefan Jurkowski: Kronikarz ciasnego ogrodu [Alfred Marek Wierzbicki „Stąd i stamtąd”]; Jan Belcik: Sprawy i położenia metafizyczne Wojciecha Kassa [Wojciech Kass „Metaf. 20 wierszy o położeniu”]; Arkadiusz Bagłajewski: Petőfi – nasz wspólny? [Sándor Petőfi „Lutnia i miecz. Wybór poezji”] / 119

 • PLASTYKA

  •     

   Lechosław Lameński: Kolekcja grafiki Ireny Hochman i Tadeusza Mysłowskiego w Muzeum Narodowym w Lublinie / 139
   Anna Hałata: Wokół wystawy „Korespondencje. Artysta wobec kolekcji” / 145

 • BARDOWIE

  •     

   Jarosław Sawic: „Panie zielonooki...”. Literacka biografia Bułata Okudżawy / 154

 • NA WERNISAŻU

  •     

   Lechosław Lameński: Stanisław Baj i inni na tle Galerii Sztuki Wirydarz Piotra Zielińskiego / 159

 • NAMIĘTNOŚCI

  •     

   Marek Danielkiewicz: Męskie granie i pisanie / 166

 • BEZ TYTUŁU

  •     

   Leszek Mądzik: Oczy / 169

 • NOTY

  •     

   Jacek Dobrowolski: Łyk wód północy. Szkic o wierszach Alicji Rosé / 170
   Aneta Wysocka: Świadectwo chłopa-żołnierza. Polska lat 1907-1918 w zwierciadle „Zapisków domowych” Karola Omyły / 177
   Joanna Tabor: Polsko-litewskie vis-à-vis (czułe zwierciadło Birutė Jonuškaitė) / 179