Czasopisma

Akcent 3/2020

Spis treści

 • Spis treści

  •     

   Grażyna Zambrzycka: wiersze / 7
   Katarzyna Jaszczak: opowiadania / 12
   Igor Pomierancew: z cyklu Odpowiedź immunologiczna / 18
   Wacław Oszajca (przy współpracy Rafała Strugińskiego): Zmaterializować czułość / 22
   Aleksandra Zińczuk: wiersze / 32
   Bernard Nowak: Babel Forever / 35
   Michał Fałtynowicz: wiersze / 47
   Łukasz Janicki: Wyka jak XX wiek / 50
   Stanisław Kieroński: wiersze / 68
   Zuzanna Drzewińska-Wittner: Pies o barwie whisky / 72
   Józef Bilski: wiersze / 85
   Łukasz Marcińczak: Transatlantyk podstawiony, a pan nie wsiadasz? / 89
   Marcin Czyż: Oxford Road University / 96

 • 40 lat „Akcentu”

 • PRZEKROJE

  •     

   Nie tylko analitycznie...
   Waldemar Michalski: Stachura ciągle odkrywany... [„Teraz oto jestem. Edward Stachura
   we wspomnieniach”. Wybór i opracowanie Jakub Beczek; Edward Stachura „Przekłady”.
   Opracowanie krytyczne i posłowie Artur Truszkowski]; Karolina Przesmycka-Szustak:
   Wędrownik ze smykałką do historii [Norman Davies „Sam o sobie”]; Wiesława Turżańska:
   Zanurzony w poetyckich międzyświatach [Janusz Drzewucki „Muzyka sfer. Teksty o
   poetkach i poetach”]; Andrzej Piskulak: W świecie poezji Edwarda Zymana [„Światy
   poetyckie Edwarda Zymana”. Pod redakcją Mariana Kisiela i Bożeny Szałasty-
   Rogowskiej]; Jacek Zalewski: Lublin opowiedziany fotografią [„Poza kadrem. Fotografia
   w Lublinie w latach 1839-1939”. „Scriptores” nr 48] / 121

   Prozaicy, prozaicy...
   Jacek Zalewski: Oszustwo prawie doskonałe Ziemowita Szczerka [Ziemowit Szczerek
   „Cham z kulą w głowie”]; Dariusz Nowacki: Proza nienachalnie ładna [Paweł Sołtys
   „Nieradość”]; Jadwiga Mizińska: Potwór Pośpiechu [Rafał Pastwa „Zrost”]; Tomasz
   Kłusek: „Nadszedł czas na bajkowanie...” [Irene Sturm „Niebieski Bluszcz”]; Aleksander
   Wójtowicz: Rolleiflex [Mikołaj Łoziński „Stramer”] / 146

 • PLASTYKA

  •     

   Marcin Lachowski: Włodzimierz Borowski i sztuka po sztuce / 163
   Eliza Leszczyńska-Pieniak: Portret z „Misiem” w tle. Rozmowa z Hanną Grodzką-Nowak, ilustratorką / 174

 • HISTORIA

  •     

   Jan Lewandowski: Lubelscy wolnomularze. Lokalny poczet adeptów sztuki królewskiej / 182

 • KONTEKSTY

  •     

   Akademicki Laur Dziennikarski / 193

 • NAMIĘTNOŚCI

  •     

   Marek Danielkiewicz: Długie życie po samobójstwie / 196

 • BEZ TYTUŁU

  •     

   Leszek Mądzik: Świt / 198

 • NOTY

  •     

   Józef Franciszek Fert: Wasyl Polesiak – człowiek pogranicza albo kunsztowne gawędziarstwo / 199