Czasopisma

Akcent 4/2018

Spis treści

 • SPIS TREŚCI

  •     

   Marek Danielkiewicz: wiersze / 7
   Bogdan Nowicki: Barakomachia / 10
   Justyna Bednarska: wiersze / 17
   Waldemar Dymarczyk: Siodłata czapka i oficerki. Długi żywot brunatnej estetyki / 20
   Paola Loreto: wiersze / 28
   Sławomir Majewski: Chan Chan. Ziemia szatana / 31
   Magdalena Jankowska: wiersze / 40
   Aleksander Wójtowicz: Wędrowiec i wygnaniec, czyli niespisane dzieje awangardy lubelskiej / 42
   Tadas Žvirinskis: wiersze / 50
   Opowiadania ukraińskie w przekładach Bohdana Zadury (Hałyna Kruk, Ołeksandr Bojczenko, Andrij Lubka) / 54
   Walt Whitman: wiersze / 65
   Andrzej Jaroszyński: Polski emigrant powojenny w powieści brytyjskiej / 68
   Maciej Krzyżan: wiersze / 76
   Małgorzata Skałbania: opowiadania / 78
   Sara Akram: wiersze / 87
   Łukasz Marcińczak: „Kultura” między swemi albo – czy Giedroyc zmarnował życie? / 90

 • PRZEKROJE

  •     

   Nie tylko analitycznie...
   Wiesława Turżańska: W trosce o imponderabilia [„Konstelacja Topoi o rzeczach najważniejszych. Wybór
   tekstów krytycznych”. Wybór, układ treści, wstęp i redakcja Adrian Gleń]; Teresa Klimowicz: Anatomia
   żydowskiego cmentarza
   [Andrzej Trzciński „Świadkiem jest ta stela. Stary cmentarz żydowski w Lublinie”]; Jerzy
   Kutnik: Wspólnota pamięci [„Only Vanished Footprints or a Permanent Legacy? The Central European
   Refugee’s Cultural Memory in the Homelands”. Red. Márton Falusi i Ákos Károly Windhager]; Jerzy Święch: Jak
   się pisze o Annie Frajlich
   [„»Tu jestem / zamieszkuję własne życie«. Studia i szkice o twórczości Anny Frajlich”.
   Pod red. Wojciecha Ligęzy i Jolanty Pasterskiej]; Aleksander Wójtowicz: Przybosia portret wielokrotny [„Przyboś
   dzisiaj”. Pod redakcją Zenona Ożoga, Janusza Pasterskiego, Magdaleny Rabizo-Birek] / 99

   Poeci, poeci...
   Ewa Dunaj: Sekcja martwego języka [Bohdan Zadura „Po szkodzie”]; Justyna Kasperek: Chłonąć realność
   [Grzegorz Wróblewski „Choroba Morgellonów”, „Miejsca styku”, „Implanty”]; Elżbieta Cichla-Czarniawska:
   Podróż w głąb pamięci [Edward Zyman „Bez prawa azylu”]; Teresa Tomsia: Poeta z Gór Sowich, z Chicago, „z
   krwi i kości” Kresów
   [Adam Lizakowski „Jak zdobyto Dziki Zachód. Wiersze i poematy”]; Edyta Antoniak-Kiedos:
   Poezja w ekskluzywnym wydaniu [Ewa Mazur „Inne klęski”] / 121

 • PLASTYKA

  •     

   Lechosław Lameński: Roman Mucha – niezwykły grafik regionalista / 136

 • NA WERNISAŻU

  •     

   Świat się kręci wokół kobiecości. Rozmowa z Jerzym Tyburskim / 144

 • TEATR

  •     

   Magdalena Jankowska: Gdy łajdak zasłoni się świętym obrazem / 147

 • ESTRADA

  •     

   Barbara Kowalik: „Córka kata” w Lublinie – pierwszy wielki sukces Hanki Ordonówny / 152

 • DZIECKO I ŚWIAT

  •     

   Iwona Hofman: Zacznijmy od tytułu. O bajkach Grażyny Lutosławskiej / 164

 • ROZMOWY

  •     

   Biała kartka. Z Marią Ekier, ilustratorką, autorką książek dla dzieci, rozmawia Eliza Leszczyńska-Pieniak / 168

 • NAMIĘTNOŚCI

  •     

   Marek Danielkiewicz: Przepraszam, ale czy mogę się przespać / 177

 • KONTEKSTY

  •     

   Iwona Hofman: Wierszy się nie gra / 180

 • BEZ TYTUŁU

  •     

   Leszek Mądzik: Smakowanie starości / 186
   Noty o autorach / 187
   Contents and Summaries / 194