Czasopisma

Literatura na Świecie 9-10/19

Spis treści

  •     

   Arthur Machen, Fragment życia, przeł. Maciej Płaza 5
   Maciej Płaza, Księga wygnania Arthura Machena 91
   Arthur Machen, Rzeczy dalekie, przeł. Maciej Płaza 125
   Arthur Machen, Hieroglify. O ekstazie w literaturze, przeł. Krzysztof Majer 170
   Arthur Machen, N, przeł. Maciej Płaza 199
   Maciej Płaza, Hieroglif 227
   Arthur Machen, O „Pieśni Toma Bedlamity”, przeł. Kaja Gucio 246
   Iain Smith, Świętość plus magia – osobliwy chrystianizm Arthura Machena, przeł. Maciej Płaza 266
   Arthur Machen, Wzgórze przyśnień, przeł. Maciej Płaza 281
   Roger Dobson, Żółta książka. Jak Dorian zainspirował Luciana, przeł. Maciej Płaza 332
   Maciej Libich, Opium, czyli katastrofa 340
   Anna Wasilewska, Srogi śmiech 350
   Julia Fiedorczuk, Przekłady z Ashberyzmu 364
   Jerzy Jarniewicz, Kornhauser zamerykanizowany 369
   Piotr Bratkowski, Przyjaźń w czasach upadłych. Tadeusz Komendant 374