Czasopisma

Literatura na Świecie 7-8/2020

Spis treści

  •     

   Jacques Stephen Alexis, W mgnieniu oka, przeł. Magdalena Kamińska-Maurugeon 5
   Marie Vieux-Chauvet, Miłość, Gniew i Szaleństwo, przeł. Wojciech Gilewski 39
   Marvin Victor, Zlepek ciał, przeł. Tomasz Swoboda 55
   Yanick Lahens, Księżycowa kąpiel, przeł. Maryna Ochab 81
   Émile Ollivier, Mille eaux, przeł. Szymon Żuchowski 107
   Louis-Philippe Dalembert, Zanim pomkną cienie, przeł. Jan Maria Kłoczowski 135
   Dany Laferrière, Zagadka powrotu, przeł. Anna Wasilewska 1 67
   Yanick Lahens, Pęknięcia, przeł. Mateusz Kwaterko 185
   Lyonel Trouillot, Parabola upadku, przeł. Jacek Giszczak 199
   Najczęściej decyduje ręka, z Lyonelem Trouillot rozmawia Guy Tegomo, przeł. Anna Wasilewska 234
   Dany Laferrière, Zapomniana sztuka nieróbstwa (I), przeł. Mateusz Kwaterko 251
   Gary Victor, Przeklęte wychowanie, przeł. Krzysztof Umiński 273
   Dany Laferrière, Zapomniana sztuka nieróbstwa (II), przeł. Tomasz Swoboda 295
   Nie tylko o literaturze, z Yves’em Chemla rozmawia Anna Wasilewska 332
   Józef Kwaterko, Pejzaż posejsmiczny 348
   Tomasz Swoboda, Wznowiony, zatopiony 362
   Paweł Mościcki, Siedem szczebli donikąd 372
   Maciej Libich, Śmierć nie jest końcem 389
   Piotr Paziński, Bezspornie 395
   korespondencja (Marek Wystański) 403
   Nekrolog Haliny Pławskiej 405