Czasopisma

Literatura na Świecie 1-2/2018

Spis treści

  •     

   Guido Morselli, Krótka rozprawa o samobójstwie, przeł. Katarzyna Skórska 5
   Guido Morselli, Szczęście nie jest zbytkiem, przeł. Katarzyna Skórska 17
   Guido Morselli, Dziennik, przeł. Katarzyna Skórska 37
   Guido Morselli, Realizm i fantazja (dialogi), przeł. Katarzyna Skórska 63
   Matteo Marchesini, Pelagianin Morselli, przeł. Katarzyna Skórska 104
   Zachęta do prenumeraty (I) 121
   Reklama antologii O nich tutaj 123
   Giorgio Bassani, Czapla, przeł. Halina Kralowa 125
   Giorgio Bassani, Inne wiadomości o Bruno Lattesie, przeł. Halina Kralowa 189
   Giorgio Bassani, Tam dalej, w głębi korytarza, przeł. Halina Kralowa 209
   Giorgio Bassani, O sobie, przeł. Halina Kralowa 217
   Anna Dolfi, Komentarz, przeł. Halina Kralowa 227
   Anna Dolfi, Dystonia czasu i samobójstwo z melancholii w „Czapli”,
   przeł. Anna Wasilewska 230
   Reklama antologii Reprezentacje Holokaustu 241
   Goffredo Parise, Opowiadania, przeł. Alina Pawłowska-Zampino 243
   Zachęta do prenumeraty (II) 271
   Goffredo Parise, Kiedy wyobraźnia tańczyła boogie, przeł. Monika Woźniak 273
   Goffredo Parise, Abecedariusz, przeł. Monika Woźniak 279
   Silvio Perrella, Historie naturalne od A do S, przeł. Anna Wasilewska 312
   Goffredo Parise, Pornografia, przeł. Monika Woźniak 319
   Goffredo Parise, Inżynier anegdotycznie, przeł. Anna Wasilewska 327
   Goffredo Parise, Senator Arsenio, przeł. Anna Wasilewska 332
   Domenico Scarpa, Profil Parisego, przeł. Anna Wasilewska 338
   Zachęta do prenumeraty (III) 347
   Adam Lipszyc, Planeta Kapturak 348
   Piotr Paziński, Baroki Josepha Rotha 362
   Marcin Szuster, Żeby to uszom przyjemno było 384
   polemika
   Andrzej Kopacki, Bluźnierstwo wobec herezji? 391
   Adam Lipszyc, Ironie i koncyliacje 395