Czasopisma

Literatura na Świecie 5-6/2018

Spis treści

  •     

   Charles Baudelaire, Z Kwiatów zła, przeł. Marcin Ciura,
   Ryszard Engelking, Tomasz Swoboda 5
   Gerard Reve, Werther Nieland, przeł. Łukasz Żebrowski 25
   Simon Vestdijk, Nakaz milczenia, przeł. Łukasz Żebrowski 84
   Hugo von Hofmannsthal, Wiersze, przeł. Jacek St. Buras 93
   Muriel Spark, Pocieszyciele, przeł. Tomasz Dobrogoszcz 109
   Ali Smith, O „Pocieszycielach” Muriel Spark, przeł. Tomasz Dobrogoszcz 139
   Muriel Spark, Opowiadania, przeł. Tomasz Dobrogoszcz 149
   Siergiej Jesienin, Wiersze, przeł. Stanisław Ulicki 219
   Achille Mbembe, Odchodzenie od demokracji, przeł. Urszula Kropiwiec 236
   Thierry Amougou, Achille Mbembe: postkolonializm po kameruńsku,
   przeł. Urszula Kropiwiec 272
   Siergiej Jesienin, Wiersze, przeł. Stanisław Ulicki 279
   Adam Lipszyc, Freud, albo powieść spekulatywna 297
   Jerzy Jarniewicz, Zrób to sam (autotranslacje Brodskiego) 342
   Michał Warchala, Nowoczesność na wygnaniu 351
   noty o autorach 359
   Errata 363
   Benjamin Paloff, Prawdziwy fantasta, przeł. Piotr Martti 366
   Stanisław Stabryła, Przepowiednia Owidiusza 370