Czasopisma

Literatura na Świecie 5-6/2021

Spis treści

  •     

   Charles Reznikoff, Świadectwa (1), przeł. Piotr Sommer 5
   Milton Hindus, O „Świadectwach” Charlesa Reznikoffa, przeł. Krzysztof Majer 20
   Charles Reznikoff, Świadectwa (2), przeł. Piotr Sommer 4 1
   Norman Finkelstein, Tradycja i nowoczesność, judaizm i obiektywizm, przeł. Adam Lipszyc 56
   Eric Homberger, Komuniści i obiektywiści, przeł. Adam Lipszyc 8 1
   Charles Reznikoff, Świadectwa (3), przeł. Piotr Sommer 109
   Stephen Fredman, Menora i Atena, przeł. Piotr Paziński 1 24
   Michael Heller, Nowoczesność Charlesa Reznikoffa, przeł. Andrzej Sosnowski 164
   Charles Reznikoff, Świadectwa (4), przeł. Piotr Sommer 177
   Poeta i jego zaplecze, z Charlesem Reznikoffem rozmawia Reinhold Schiffer, przeł. Krzysztof Majer 193
   Harvey Shapiro, Wspomnienie o Charlesie Reznikoffie, przeł. Andrzej Sosnowski 212
   Charles Reznikoff, Historia dla dramatopisarza, przeł. Marcin Szuster 217
   Milton Hindus, Wokół „Historii dla dramatopisarza”, przeł. Marcin Szuster 229
   Charles Reznikoff, Muzykant, przeł. Piotr Sommer i Marcin Szuster 241
   Alan Lelchuk, O „Muzykancie” Charlesa Reznikoffa, przeł. Jerzy Jarniewicz 289
   Stephen Cope, Obiektywizm. Historyczne i współczesne szczegóły, przeł. Dominika Lewandowska 294
   George Oppen, O Reznikoffie, przeł. Piotr Sommer i Andrzej Sosnowski 321
   Charles Reznikoff, Inne wiersze, przeł. Piotr Sommer 325
   Marek Bieńczyk, Rzeczy pochylone o zmierzchu 356
   Marcin Wicha, Towarzysze ludzie 365
   Maciej Robert, Potyczki z Seifertem 386
   Oskar Meller, Bernhard – instrukcja obsługi 394