Czasopisma

Literatura na Świecie 1-2/19

Spis treści

  •     

   Else Lasker-Schüler, Wiersze, przeł. Andrzej Kopacki 5
   Else Lasker-Schüler, Malik. Historia cesarza, przeł. Andrzej Kopacki 1 3
   Sigrid Bauschinger, „Całkowite rozmiękczenie mózgu”, przeł. Andrzej Kopacki 94
   Else Lasker-Schüler, Wiersze, przeł. Andrzej Kopacki 121
   Lothar Bluhm, „Rut szuka”. Mnemosynetyczny wiersz „Booz”, przeł. Andrzej Kopacki 129
   Andrzej Kopacki, Trzy zdania, trzydzieści trzy słowa 139
   Else Lasker-Schüler, Koncert, przeł. Andrzej Kopacki 147
   Else Lasker-Schüler, Artur Aronimus. Historia mojego ojca, przeł. Andrzej Kopacki 167
   Doerte Bischoff, Boże dzieci. Chrześcijańskie i żydowskie rytuały pamięci w Arturze Aronimusie, przeł. Andrzej Kopacki 192
   Gertrude Stein, Trzy krótkie, przeł. Kamila Jansen i Adam Wiedemann 221
   Richard Kostelanetz, Wprowadzenie do Gertrude Stein, przeł. Barbara Kopeć-Umiastowska 227
   Gertrude Stein, Krew na posadzce jadalni, przeł. Kamila Jansen, Olga Marczuk, Agata Olbrycht, Anna Oleszczuk, Dana Pleticha i Adam Wiedemann 247
   John Herbert Gill, Posłowie do „Krwi”, przeł. Marcin Szuster 287
   Gertrude Stein, Mężczyźni, przeł. Adam Wiedemann 299
   Łukasz Żebrowski, Zwietrzałe eliksiry 306
   Jerzy Jarniewicz, Nasza niemądrość 316
   noty o autorach 326
   Monika Woźniak, Ważni i ważniejsi 332
   Dwugłos wokół przymiarek do nowego Ulissesa
   Piotr Paziński, Kilka uwag o Ulissesie w przekładzie Macieja Świerkockiego 339
   Maciej Świerkocki, W odpowiedzi Piotrowi Pazińskiemu 343
   Anna Wasilewska, Wspomnienie o Irenie Lewandowskiej (1931–2018) 350