Czasopisma

Literatura na Świecie 11-12/18

Spis treści

  •     

   James Joyce, Ulisses, przeł. Maciej Świerkocki 5
   Maciej Świerkocki, od tłumacza 117
   Robert Menasse, Stolica, przeł. Jacek St. Buras 121
   Andreas Isenschmid, Błyskotliwe myśli z trzeciej beczki, przeł. Katarzyna Leszczyńska 201
   E. M. Forster, Opowiadania pierwsze, przeł. Krzysztof Fordoński 209
   Alan Hollinghurst, „Uczciwie wymyślone”. E.M. Forster pisze dzienniki, przeł. Barbara Kopeć-Umiastowska 257
   E. M. Forster, Opowiadania drugie, przeł. Krzysztof Fordoński 279
   Krzysztof Fordoński, od tłumacza 329
   E. M. Forster, Szkice, przeł. Krzysztof Fordoński 332
   Julian Barnes, Myliłem się co do Forstera, przeł. Barbara Kopeć-Umiastowska 358
   Maciej Płaza, Dante... Bruno. Vico.. Joyce, Beckett 366
   Tomasz Swoboda, Paszteciki (kilka uwag o Gaddzie) 385
   Nagrody „Literatury na Świecie” 1972–2017 402
   Nagrody „Literatury na Świecie” za rok 2017 408
   Jerzy Jarniewicz, Laudacja Przewodniczącego Jury 409