Czasopisma

Literatura na Świecie 3-4/2021

Spis treści

  •     

   Péter Nádas, Świetliste detale, przeł. Elżbieta Cygielska 5
   Bo dobrze jest spać, z Péterem Nádasem rozmawia Csaba Károlyi, przeł. Anna Górecka 74
   Elżbieta Cygielska, Wydobyte światłem 90
   Péter Nádas, O miłości ziemskiej i nieziemskiej, przeł. Elżbieta Cygielska 107
   Andrzej Kopacki, Niebiańska 129
   Péter Nádas, Historie równoległe, przeł. Elżbieta Sobolewska 137
   Równoległe byty, z Péterem Nádasem rozmawia Enikő Darabos, przeł. Julia Wolin 202
   Péter Nádas, Ćwiczenia z wolności, przeł. Elżbieta Cygielska 237
   Péter Nádas, Rocznik (1987–1988), przeł. Magdalena Garbacik-Balakowicz 285
   Magdalena Garbacik-Balakowicz, Niespójność świata 314
   Adam Lipszyc, [z warstatu fachowca] Trzecia trąba. Celan, Reik i Jerozolima 324
   Maciej Libich, Jedność w wielości. O wczesnych prozach Pétera Nádasa 350
   Juliusz Pielichowski, Warstwy straty 372
   Julia Fiedorczuk, Rasowy romantyk? 376