Czasopisma

Literatura na Świecie 7-8/2017

Spis treści

 • W NUMERZE

  •     

   Heinrich Heine, Doktor Faust. Poemat taneczny wraz z osobliwościami

   na temat diabłów, czarownic i sztuki poetyckiej, przeł. Andrzej Kopacki 5

   Jürgen Habermas, Heine, nasz współczesny. „Dziś w Europie nie ma już

   narodów”, przeł. Adam Romaniuk 48

   Zachęta do prenumeraty 61

   Ján Johanides, Ogłoszenia dla wieczności, przeł. Izabela Zając 63

   Andrzej Kopacki, Hiob, drozdy i zła baronówna 96

   Dušan Dušek, Opowiadania, przeł. Krzysztof Rejmer,

   Andrzej S. Jagodziński 101

   Peter Zajac, Topografia „Topografii”, przeł. Andrzej S. Jagodziński 133

   Czajka biega po brzegu morza i zostawia ślady z Dušanem Duškiem

   rozmawia Tina Čorná, przeł. Andrzej S. Jagodziński 139

   Rek lama antologii O nich tutaj 147

   Peter Balko, Wtedy w Loszoncu, przeł. Miłosz Waligórski 149

   Niewinna kartka papieru z Peterem Balką rozmawia Terézia Klasová,

   przeł. Miłosz Waligórski 194

   Uršul’a Kovalyk, Woltyżerka, przeł. Krzysztof Rejmer 199

   Zachęta do prenumeraty 229

   Josef Škvorecký, Cud, przeł. Andrzej S. Jagodziński 231

   Josef Škvorecký, Autosztambuch, przeł. Jan Stachowski 303

   Rek lama antologii Reprezentacje Holokaustu 335

   Josef Škvorecký, Red Music, przeł. Elżbieta Lederer 336

   Josef Škvorecký, Franz Kafka, wypisy antysemickie i inne marginalia,

   przeł. Jacek Brzeziński 354

   Do saksofonu trzeba mieć potężne płuca z Josefem Škvoreckým

   rozmawia Andrzej S. Jagodziński 374

   Zachęta do prenumeraty 383

   Katarzyna Osińska, Objaśnianie Bułhakowa 384

   Adam Lipszyc, Czarne języki 401

   noty o autorach 414

   Copyright Information, Acknowledgments & Photo Credits 421

   Łukasz Żebrowski, Kłopot z Hertmansem 423

   Mikaël Gómez Guthart, Lin Shu, autor Don Kichota,

   przeł. Aleksandra Drzymała 431