Czasopisma

Literatura na Świecie 11-12/2017

Spis treści

  •     

   Kenneth Koch, Sztuka poezji, przeł. Piotr Sommer 5
   Kenneth Koch, Tysiąc sztuk awangardowych, przeł. Piotr Sommer 25
   Piotr Sommer, Tytuł do chwały (notatki wokół trzech słów) 74
   Zachęta do prenumeraty 111
   Lew Łunc, Małpy idą, przeł. Małgorzata Buchalik 113
   Reklama antologii O nich tutaj 163
   Isidore Ducasse, Poezje (I), przeł. Andrzej Sosnowski 164
   Louis Aragon, Traktat o stylu, przeł. Tomasz Swoboda 1 79
   Guy Debord, Panegiryk, przeł. Mateusz Kwaterko 211
   Zachęta do prenumeraty 235
   Isidore Ducasse, Poezje (II), przeł. Maryna Ochab 236
   Daniił Charms, Drobnica, przeł. Piotr Sommer, Marcin Wicha 2 57
   Helmut Heißenbüttel, Gdyby rozpłatać głowę kapusty,
   przeł. Andrzej Kopacki 281
   Helmut Heißenbüttel, Niemcy 1944, przeł. Łukasz Żebrowski 290
   Helmut Heißenbüttel, Nazywam się Ludwig Wittgenstein albo o chimerze,
   przeł. Łukasz Żebrowski 299
   Helmut Heißenbüttel, Żadnych eksperymentów?, przeł. Andrzej Kopacki 315
   Zachęta do prenumeraty 327
   Ian Hamilton Finlay, Wybrane, przeł. Jerzy Jarniewicz 329
   Kanze Motomasa, Ślepe chuchro, przeł. Jadwiga Rodowicz-Czechowska 3 47
   Yukio Mishima, Ślepe chuchro, przeł. Henryk Lipszyc 363
   Reklama antologii Reprezentacje Holokaustu 397
   Maciej Płaza, Serce mroku 398
   Adam Lipszyc, Ścięte drzewa 415
   noty o autorach 425
   Copyright Information, Acknowledgments & Photo Credits 434
   Nagrody „Literatury na Świecie” za rok 2016 436
   Jerzy Jarniewicz, Laudacja Przewodniczącego Jury