Czasopisma

Literatura na Świecie 11-12/2017

Spis treści

    •     

      Kenneth Koch, Sztuka poezji, przeł. Piotr Sommer 5
      Kenneth Koch, Tysiąc sztuk awangardowych, przeł. Piotr Sommer 25
      Piotr Sommer, Tytuł do chwały (notatki wokół trzech słów) 74
      Zachęta do prenumeraty 111
      Lew Łunc, Małpy idą, przeł. Małgorzata Buchalik 113
      Reklama antologii O nich tutaj 163
      Isidore Ducasse, Poezje (I), przeł. Andrzej Sosnowski 164
      Louis Aragon, Traktat o stylu, przeł. Tomasz Swoboda 1 79
      Guy Debord, Panegiryk, przeł. Mateusz Kwaterko 211
      Zachęta do prenumeraty 235
      Isidore Ducasse, Poezje (II), przeł. Maryna Ochab 236
      Daniił Charms, Drobnica, przeł. Piotr Sommer, Marcin Wicha 2 57
      Helmut Heißenbüttel, Gdyby rozpłatać głowę kapusty,
      przeł. Andrzej Kopacki 281
      Helmut Heißenbüttel, Niemcy 1944, przeł. Łukasz Żebrowski 290
      Helmut Heißenbüttel, Nazywam się Ludwig Wittgenstein albo o chimerze,
      przeł. Łukasz Żebrowski 299
      Helmut Heißenbüttel, Żadnych eksperymentów?, przeł. Andrzej Kopacki 315
      Zachęta do prenumeraty 327
      Ian Hamilton Finlay, Wybrane, przeł. Jerzy Jarniewicz 329
      Kanze Motomasa, Ślepe chuchro, przeł. Jadwiga Rodowicz-Czechowska 3 47
      Yukio Mishima, Ślepe chuchro, przeł. Henryk Lipszyc 363
      Reklama antologii Reprezentacje Holokaustu 397
      Maciej Płaza, Serce mroku 398
      Adam Lipszyc, Ścięte drzewa 415
      noty o autorach 425
      Copyright Information, Acknowledgments & Photo Credits 434
      Nagrody „Literatury na Świecie” za rok 2016 436
      Jerzy Jarniewicz, Laudacja Przewodniczącego Jury