Czasopisma

Literatura na Świecie 7-8/18

Spis treści

  •     

   Albert Camus, Obcy, przeł. Marek Bieńczyk 5
   Édouard Morot-Sir, Aktualność Obcego, przeł. Janusz Margański 86
   Roger Grenier, Słońce i cień. O Obcym, przeł. Wiesław Kroker 104
   Frédéric Musso, Fatalizm natury. O Obcym, przeł. Janusz Margański 125
   André Abbou, W fabryce powieści Camusa, przeł. Hanna Igalson-Tygielska 133
   Albert Camus, Upadek, przeł. Anna Wasilewska 147
   Maurice Blanchot, Upadek: ucieczka, przeł. Anna Wasilewska 228
   Roger Grenier, Słońce i cień. O Upadku, przeł. Wiesław Kroker 236
   Frédéric Musso, Fatalizm natury. O Upadku, przeł. Janusz Margański 248
   Jean Sarocchi, Clamence – uwodziciel?, przeł. Tomasz Swoboda 258
   Maurice Blanchot, Boczną drogą ku prostocie, przeł. Tomasz Swoboda 273
   Pierre Schoentjes, Pierwszy człowiek i L’acacia, przeł. Hanna Igalson-Tygielska 286
   Christiane Chaulet-Achour, Camus i Algieria lat dziewięćdziesiątych, przeł. Maryna Ochab 300
   Maurice Blanchot, Tłumaczyć, przeł. Anna Wasilewska 312
   Albert Camus. Kalendarium życia i twórczości, oprac. Anna Wasilewska 319
   Tomasz Swoboda, Lorca po nowemu 334
   Marcin Wicha, Strażnicy litery. Dwie książki i jeden tłit 345
   Łukasz Żebrowski, Żeby zabrzmiał jak wiersz 358
   Tomasz Ososiński, Rilke nad Wisłą 364