Dotacje

Dofinansowanie kultury – programy obsługiwane przez Instytut Książki.

Program dotacyjny dla bibliotek oraz promocja czytelnictwa

Narodowe Centrum Kultury realizuje zadania w ramach Kierunku interwencji 4.1. BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność, którego celem jest wzmocnienie roli bibliotek jako „trzeciego miejsca” jednoczącego społeczność lokalną działaniami kulturalnymi, przyczyniającego się do rozwoju aktywnego czytelnictwa i uczestnictwa w kulturze.