Dotacje

Nazwa programu

Program dotacyjny dla DKK

Opis programu

Program Dyskusyjne Kluby Książki jest realizowany w formie programu dotacyjnego dla wojewódzkich bibliotek publicznych.

Strategicznymi celami programu są: promocja kultury literackiej i czytelnictwa, ożywienie i integracja środowisk skupionych wokół bibliotek publicznych, zachęcenie nowych użytkowników do korzystania z bibliotek publicznych oraz inspirowanie bibliotekarzy do kreowania mody na czytanie (m.in. poprzez włączanie klubów w ogólnopolskie kampanie proczytelnicze, takie jak Narodowe Czytanie bądź obchody literackich jubileuszy). Celem programu jest również popularyzacja idei DKK w środowiskach do tej pory niezaangażowanych w ruch.

Termin składania wniosków w programie dotacyjnym "Dyskusyjne Kluby Książki 2018" upłynął 30 listopada 2017 roku.

Kontakt
Dariusz Kawa
tel. 514 789 013
e-mail: d.kawa@instytutksiazki.pl

Katarzyna Humeniuk
e-mail: dkk@instytutksiazki.pl

Materiały do pobrania

Zwiń  
Dyskusyjne Kuby Książki 2018
Regulamin programu, wersja PDF
Dyskusyjne Kluby Książki 2018
Formularz wniosku, wersja DOC
Dyskusyjne Kluby Książki 2018
Wyniki programu, wersja PDF
Dyskusyjne Kluby Książki 2018
Wzór umowy, wersja PDF
Dyskusyjne Kluby Książki 2018
Wzór sprawozdania merytorycznego z wykonania zadania, wersja DOC
Dyskusyjne Kluby Książki 2018
Wzór sprawozdania merytorycznego z wykonania zadania, wersja PDF
Dyskusyjne Kluby Książki 2018
Wzór raportu końcowego z wykonania zadania, wersja DOC
Dyskusyjne Kluby Książki 2018
Wzór raportu końcowego z wykonania zadania, wersja PDF
Zestaw logotypów DKK
wersje CMYK, Pantone, PNG
Logotyp DKK CMYK - pion
Wersja AI
Logotyp DKK CMYK - pion
Wersja PDF
Logtyp DKK PANTONE - pion
Wersja AI
Logotyp DKK PANTONE - pion
Wersja PDF
Logotyp DKK RGB - pion
Wersja PNG
Logotyp DKK CMYK - poziom
Wersja AI
Logotyp DKK PANTONE - poziom
Wersja AI
Logotyp DKK - poziom
Wersja PNG
Archiwalne wzory plakatów DKK
wersje PDF, JPG
Aktualne wzory materiałów promocyjnych
wersje PDF