Dotacje

11.12.2017

Program Stypendium im. Albrechta Lemppa

Celem stypendium jest upamiętnienie wkładu Albrechta Lemppa w polsko-niemiecką wymianę literacką poprzez stworzenie warunków dla twórczego rozwoju pisarzy i tłumaczy z tych dwóch obszarów językowych.

Fundatorami Stypendium są: Instytut Książki, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej i Literarisches Colloquium Berlin.

Stypendium przeznaczone jest dla pisarzy z Polski i Niemiec oraz dla niemieckich tłumaczy literatury polskiej i polskich tłumaczy literatury niemieckojęzycznej.

Dotychczasowymi laureatami byli:
2013 – Justyna Bargielska i Armin Senser
2014 – Tomasz Różycki i Paulina Schulz
2015 – Krystyna Dąbrowska i Tobias Schwartz
2016 – Marek Zagańczyk i Renate Schmidgall
2017 – Kira Pietrek i Mia Raben
2018 – Zyta Rudzka i Isabelle Lehn
2019 – Małgorzata Rejmer i Julia Wolf
2020 – Jakub Małecki i Susanne Fritz
2021 – Patrycja Pustkowiak i Leander Steinkopf
2022 – Anna Cieplak i Leon Engler
2023 – Dariusz Sośnicki i Antje Ritter-Miller
2024 – Natalia Malek, Daniel Odija i Christan Dittloff

Program:
Stypendium przyznawane jest co roku dwóm osobom: jednej z Polski i jednej z Niemiec. W jego ramach:

  1. Polski pisarz lub tłumacz mieszka przez miesiąc w domu gościnnym Literarisches Colloquium Berlin.
  2. Niemiecki pisarz lub tłumacz spędza miesiąc w Krakowie w Kolegium Tłumaczy.

W obu przypadkach fundatorzy pokrywają koszty podróży i zakwaterowania oraz wypłacają stypendium w wysokości 1200 Euro.

Terminy i zasady zgłoszeń:
Nabór zgłoszeń jest ogłaszany co roku w styczniu.

Pisarze i tłumacze nadsyłają zgłoszenia w języku polskim lub niemieckim w wersji elektronicznej drogą e-mailową. Przedstawiają w nich swoje dotychczasowe osiągnięcia zawodowe i plan pracy. Termin pobytu stypendyści ustalają bezpośrednio z fundatorami.

Jury:
Wyboru stypendystów dokonuje jury, w którego skład wchodzą przedstawiciele Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Instytutu Książki i Literarisches Colloquium Berlin (po jednej osobie). Honorowym członkiem jury jest Pani Elżbieta Lempp. 

Kontakt w sprawie Stypendium im. Albrechta Lemppa:

Instytut Książki
Kontakt: Agnieszka Rasińska-Bóbr , a.bobr@instytutksiazki.pl, tel. +48 12 61 71 920 

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
Kontakt: Joanna Czudec, joanna.czudec@sdpz.org, tel. +48 22 338 62 65

Literarisches Colloquium Berlin
Kontakt: Jürgen Jakob Becker, becker@lcb.de , Tel. +49  30  81699625


***
Albrecht Lempp (1953-2012) był wybitnym popularyzatorem literatury polskiej w Niemczech i jej tłumaczem. Tworzył fundamenty nowoczesnego systemu promocji Polski przez literaturę. Jako współtwórca Instytutu Książki otrzymał Nagrodę Transatlantyk przyznawaną za zasługi w tej dziedzinie. Przez wiele lat pełnił funkcję dyrektora Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej i wniósł wielki wkład w rozwój relacji polsko-niemieckich.

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej wspiera dobre relacje między Polakami i Niemcami. Od 1991 roku FWPN dofinansowała ponad 10 tysięcy bilateralnych projektów i współtworzyła tym samym fundamenty porozumienia polsko-niemieckiego. U podstaw działań FWPN leży przekonanie, że Polacy i Niemcy jako równorzędni partnerzy mogą wspólne działać na rzecz nowoczesnego, otwartego i sprawiedliwego społecznie współżycia w UE. W tym sensie obydwa kraje tworzą wspólnotę kształtowania wartości. Wymaga ona, aby bilateralność relacji nabrała nowego wymiaru i nowej jakości, a także zawierała kontekst europejski.
FWPN wspomaga w szczególności: partnerstwa między instytucjami, projekty o charakterze edukacyjnym poszerzające wiedzę o Polsce i Niemczech oraz promujące języki polski i niemiecki, współpracę naukową, a także projekty artystyczne i literackie.
Fundacja jest także inicjatorem i realizatorem projektów – m.in. podróży studyjnych, programów stypendialnych, publikacji, debat.  Zarówno poprzez dotacje, jak i poprzez projekty przez nią inicjowane, FWPN pragnie inspirująco oddziaływać na relacje polsko-niemieckie.
www.fwpn.org.pl

Literarisches Colloquium Berlin założył w 1963 r. Walter Höllerer, dzisiaj jest to forum spotkań i wydarzeń literackich, miejsce pobytu i pracy pisarzy, a także kuźnia literackich talentów.  Czas spędzony w Literarisches Colloquium Berlin to dla stypendysty: możliwość pracy w sprzyjającej atmosferze, okazja do spotkań z pisarzami i kolegami-tłumaczami, bogata oferta kulturalna Berlina. LCB prowadzi liczne programy, wydaje czasopismo „Sprache im technischen Zeitalter“ i jako instytucja literacka cieszy się renomą na całym świecie. Spotkania autorskie, warsztaty dla pisarzy i tłumaczy z całego świata, międzynarodowi goście czynią willę nad Wannsee miejscem ożywionej literackiej debaty. Od 1989 r. ważny punkt pracy LCB stanowią programy realizowane we współpracy z krajami Europy Środkowo-Wschodniej.  LCB jest siedzibą i twórcą Niemieckiego Funduszu Literatury (uebersetzerfonds.de); lcb.deliteraturport.de,  lesungen.net.