Dotacje

Dofinansowanie kultury – programy obsługiwane przez Instytut Książki.

Czasopisma 2018

Celem programu jest wspieranie najbardziej znaczących ogólnopolskich czasopism kulturalnych, zarówno tych o wieloletnim dorobku i ugruntowanej pozycji, jak i tych, które uzyskały status opiniotwórczych w ostatnich latach.

Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych

Ministerstwo Edukacji i Nauki odpowiada za koordynację działań służących kształtowaniu nawyku czytania u dzieci i młodzieży. Wsparciem w ramach Priorytetu 3 programu zostały objęte placówki wychowania przedszkolnego (przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach), szkoły podstawowe i ponadpodstawowe oraz biblioteki pedagogiczne.

Program dotacyjny dla bibliotek oraz promocja czytelnictwa

Narodowe Centrum Kultury realizuje zadania w ramach Kierunku interwencji 4.1. BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność, którego celem jest wzmocnienie roli bibliotek jako „trzeciego miejsca” jednoczącego społeczność lokalną działaniami kulturalnymi, przyczyniającego się do rozwoju aktywnego czytelnictwa i uczestnictwa w kulturze.