Czasopisma

Odra 9/2018

Spis treści

  •     

   2  O EDUKACJI Z Łukaszem A. Turskim rozmawia Magdalena Bajer
   7 Jerzy Surdykowski: WSPANIAŁE SŁOWO „WOLNOŚĆ”
   12 Dawid Szkoła: JERZY STEMPOWSKI
   18 MARIUSZ HERMANSDORFER 1940–2018
   19 Tomasz Kozłowski: (NIE)POWTARZALNI
   26 Mariusz Urbanek: NO TO SIĘ WSTRZYKNIE W D…
   32 Krzysztof Uściński: ZŁOM ŻELAZNY I DRWIĄCY ŚMIECH POKOLEŃ?
   36 Mariusz Grzebalski: WIERSZE
   38 Pietro Citati: ULISSES
   43 Heather Christle: WIERSZE
   45 Agnieszka Pokojska: KOŁO RATUNKOWE NUALI NÍ DHOMHNAILL
   48 Nuala Ní Dhomhnaill: WIERSZE
   52  György Gömöri: WIERSZE
   51 Jacek Łukasiewicz: ROK HERBERTA
   55 Karol Maliszewski: Z RAPTULARZA CZYTELNIKA NOWOŚCI POETYCKICH
   58 Rafał Różewicz: OSOBNO, LECZ KONSEKWENTNIE
   60 Krzysztof Siwczyk: NIC (NIE) TRWA WIECZNIE W NURCIE ACHERONU
   63 Jarosław Mikołajewski: JESTEM, ALE MNIE NIE MA
   65 Radosław Wiśniewski: NOTATKI Z UNDERGRUNTU
   67 Elżbieta Czykwin: NAJLEPSZY KRAJ NA ŚWIECIE?
   69 Janina Januszewska-Skreiberg: WASIUTYŃSKI: ARTYSTA-FILOZOF
   71 Michał Kozłowski: WIERSZE
   72 Jan Baron: WIERSZE
   73 Jacek Sieradzki: POLITYKA HISTORYCZNA
   76 Piotr Michałowski: KONTRAPUNKT 2018
   80 PARYŻ TO MIASTO OTWARTE Z Tadeuszem Koralewskim rozmawia Renata Głowacka
   85 Agnieszka Sabor: ARTYSTYCZNY KANIBALIZM
   89 Lesław Czapliński: DEMISTYFIKACJE
   92 Marcin Adamczak: CO CZYNI RÓŻNICĘ
   94 Krzysztof Kwiatkowski: MNICH I DIONIZOS
   99 Monika Pasiecznik: BRZMIENIE KOPENHAGI
   101 Marek Orzechowski: PRZEMINĘŁO Z TRUMPEM
   105 Marek Abramowicz: DOSTATEK I PORZĄDEK
   108 Hubert Klimko-Dobrzaniecki: UPAŁY
   109 Mirosław Ratajczak: NIEKOŃCZĄCA SIĘ OPOWIEŚĆ
   111 Mariusz Urbanek: DANKA I KRZYŚ Z „WIADOMOŚCI”
   113 Urszula Kozioł: Z POCZEKALNI
       NAD KSIĄŻKAMI
   115 Mieczysław Orski: W ŚWIECIE ŚWIĘTYCH KLONÓW I EGONÓW
   117 Wojciech Kaliszewski: WRASTANIE W PAMIĘĆ
   118 Zuzanna Sala: POETA – PROJECT MANAGER
   120 Jarosław Anders: DOMKNIĘCIE
   122 Maciej Libich: DIARIUSZ ODNALEZIONY
   128 POCZTÓWKI LITERACKIE KAROLA MALISZEWSKIEGO
   129 SYGNAŁY: CHARELL, NATALIA LL W KOWNIE, BADORA W WIEDNIU, STRES
   141 INFORMACJE, KOMENTARZE
   147 8 Arkusz: CZASOPISMA I NIE