Czasopisma

Odra 12/2017

Spis treści

 • W NUMERZE

  •     

   2 Maciej Dymkowski: RACZEJ CIENIE NIŻ BLASKI SPOŁECZNOŚCI KOLEKTYWISTYCZNYCH

     6 Viktor Grotowicz: CZY DEMOKRACJA MOŻE ARESZTOWAĆ SIĘ SAMA?

    10 Ludwik Komorowski: REFORMA NAUKI – NAUKA REFORMY

    15 MATEMATYCY ZE LWOWA I WROCŁAWIA Z Janem Mycielskim rozmawia Janusz Zalewski

    24 Krzysztof Uściński: PIŁKARZ – MŁODY BÓG CZY OFIARA PONOWOCZESNOŚCI

    31 Paweł Marcinkiewicz: PORUSZENIE PTAKÓW U JOHNA ASHBERY’EGO

    32 John Ashbery: WIERSZE

    34 Łukasz Musiał: LITERATURA KONTRA HISTORIA LITERATURY

    39 Jacek Gutorow: KRYTYCZNY RESET

    47 PISANIE W CZASACH PARSZYWEJ POSTPRAWDY Z Wojciechem Kuczokiem rozmawiają Maciej Kostrzewa i Maciej Libich

    52 Jürgen Fuchs: WIERSZE

    54 Józef Hen: JESTEM SZCZĘŚLIWIE ZAJĘTY

    63 Ewa Sonnenberg: LABORATORIUM SŁOWA

    66 Marcin Żurek: NARÓD TO JA, DO CHOLERY!

    69 Katarzyna Zechenter: WIERSZE

    72 Jacek Łukasiewicz: IRENEUSZ

    74 Radosław Wiśniewski: NOTATKI Z UNDERGRUNTU ALBO OPCJE

    76 Krystyna Kuczyńska: ARTYSTA ŚWIATA NIE ZMIENI

    80 Alicja Rekść: GDY WSZYSTKO NIC WARTE, EVVIVA L’ARTE!

    85 Rafał Augustyn: AKCENT NA FERMACIE

    92 Kuba Armata: CO POSZŁO NIE TAK?

    94 Mieczysław Orski: WSPOMINAMY MARKA JODŁOWSKIEGO

    96 Jacek Sieradzki: KRÓLOWIE WOJNY

    98 Agnieszka Karaś: WOJNY TATUSIA

   100 Marcin Adamczak: ELEKTRONICZNY DON KICHOTE

   102 Monika Pasiecznik: ZMYŚLNE MASZYNY

   104 Wiesław Saniewski: CY CO

   106 Hubert Klimko-Dobrzaniecki: VEGA SROM LUBI

   107 Mariusz Urbanek: KORNIK DRUKARZ ATAKUJE, CZYLI POWRÓT ŻUCZKA KOLORADO

   109 Mirosław Ratajczak: CRANACHOWIE W LUSTRZE REFORMACJI

   111 Urszula Kozioł: Z POCZEKALNI

       NAD KSIĄŻKAMI

   114 Jakub Skurtys: W KRAINIE PLEŚNI

   116 Mieczysław Orski: TRZEBA BYĆ IDIOTĄ, BY TU PRZEŻYĆ

   117 Radosław Wiśniewski: KUTABUK: NASTĘPNE POKOLENIA

   119 Marek Olszewski: OD POCZĄTKU

   120 Cezary Rosiński: PIĘKNA UŁUDA

   126 W OFICYNIE

   127 POCZTÓWKI LITERACKIE KAROLA MALISZEWSKIEGO

   128 SYGNAŁY: NAŚLADOWCY CARAVAGGIA, MUZYKA W KRAKOWIE, REPORTAŻ RADIOWY NA KONKURSACH, ULRICH

   139 WERNISAŻE

   141 INFORMACJE, KOMENTARZE

   145 8 Arkusz: POCZTÓWKI LITERACKIE