Czasopisma

Odra 2/2018

Spis treści

 • W NUMERZE

  •     

   2  MYŚLELIŚMY, ŻE ZACHODNI KIERUNEK NASZEJ POLITYKI BĘDZIE TRWAŁY, I CO? Z Leszkiem Balcerowiczem rozmawia Magdalena Bajer

   6 Piotr Gajdziński: SYNDROM ZBAWCY NA BIAŁYM KONIU

   13 Mariusz Urbanek: SAMORZĄD SAMORZĄDNY CZY RZĄDOWY

   18  Krzysztof Ruchniewicz: UPAMIĘTNIAĆ I PRZYPOMINAĆ

   23 Maciej Dymkowski: RÓŻNE OBLICZA RELIGIJNOŚCI

   28 Viktor Grotowicz: KIEDY TERAŹNIEJSZOŚĆ JEST LEPSZA OD PRZYSZŁOŚCI

   30 Małgorzata Dzieduszycka-Ziemilska: KSIĄŻKI I „BATALIE” JERZEGO KŁOCZOWSKIEGO

   33 Marek Orzechowski: ZYGMUNT ZALESKI I JEGO TŁUMNY ŚWIAT

   40 Niels Hav: WIERSZE

   42 Niels Hav: ZOSTAĆ CZY UDAĆ SIĘ NA WYGNANIE?…

   44 Mieczysław Orski: LITERATURA Z „OBWARZANKA”

   52 Jacek Łukasiewicz: INNE ŻYCIE

   54 Radosław Wiśniewski: NOTATKI Z UNDERGRUNTU

   56 Krzysztof Lisowski: WIERSZE

   58 Czesław Ratka: ZAPOMNIANY POETA HISZPANII

   64 Florian Śmieja: ZAPISKI Z ALMANACHU DELTA CZASU

   66 Anna Nasiłowska: WIERSZE BRAZYLIJSKIE

   69 Agnieszka Sabor: LEONORA CARRINGTON W MEKSYKU

   72 Grażyna Krzechowicz: GEORGIA O’KEEFFE

   75 Richard Siken: WIERSZE

   76 Miłosz Waligórski: WIERSZE

   77 Tomasz Jastrun: OPOWIADANIA

   82 Lesław Czapliński: POMIĘDZY CZYSTĄ GRĄ A SŁOWEM

   85 O KREATYWNOŚCI Z Urszulą Antoniak rozmawia Kuba Armata

   89 Marcin Adamczak: DISNEY JAKO NAJWYŻSZY PORZĄDEK

   92 Katarzyna Zahorska: EPOKA ROZSZCZEPIONYCH OSOBOWOŚCI

   95 Monika Pasiecznik: JOGA ZE STOCKHAUSENEM

   97 Wiesław Saniewski: CO W LESIE PISZCZY?

   99 Hubert Klimko-Dobrzaniecki: JANEK HERZIG POSTANOWIŁ ODLECIEĆ

   100 Mariusz Urbanek: OSTATNI DZIEŃ ANTONIEGO M.

   102 Mirosław Ratajczak: NOWE SZATY CESARZA

   104 Urszula Kozioł: Z POCZEKALNI

   NAD KSIĄŻKAMI:

   105 Marek Olszewski: ŻÓŁTY I SZARY

   106 Mieczysław Orski: TRYBY PRZYDUSZANIA

   108 Piotr Michałowski: TRANSFUZJA I NADCIŚNIENIE

   110 Karol Alichnowicz: POSTMODERNISTA ZAANGAŻOWANY?

   111 Marek Kotowski: W GĄSZCZU POSTPRAWDY

   115 W OFICYNIE

   116 POCZTÓWKI LITERACKIE KAROLA MALISZEWSKIEGO

   117 SYGNAŁY: AUTOPORTRETY W LONDYNIE, WROSTJA, TERLIKOWSKA W MUZEUM, PRZEGLĄD CZASOPISM

   130 WERNISAŻE

   133 INFORMACJE, KOMENTARZE

   135 8 Arkusz: DEBIUTANCKO