Czasopisma

Odra 10/2018

Spis treści

  •     

   2  Jerzy Surdykowski: FAŁSZYWE PRZESŁANIE, ZATRUTE UMYSŁY
   7 Mariusz Urbanek: PRZECHODNIU, POWIEDZ SPARCIE…
   13 Hanna Schudy: AMERYKAŃSKI SEN…
   20 Bartosz Kuźniarz: TUPECIK TRUMPA I CZOŁG NACJONALIZMU
   27 Marek Orzechowski: PAX TRUMPINA
   32 Ludwik Komorowski: LEKCJA KULTURY. UNIWERSYTET WEDŁUG JASPERSA
   37 Z JERZYM JAROCKIM W ROSJI Ze Stanisławem Radwanem rozmawia Jerzy Illg
   43 Leszek Szaruga: UWOLNIENIE Z UTOPII
   47 John Ashbery: WIERSZE
   50 Joanna Orska: POWRÓT DO AWANGARDY…?
   55 Krzysztof Lindstedt: KANON, POPKULTURA I KONTEMPLACJA
   61 Jacek Łukasiewicz: WIERSZE
   64 Józef Hen: JA, DEPRAWATOR
   74 JESTEM MALARZEM SWOJEGO ŻYCIA Z Maciejem Płazą rozmawiają Maciej Kostrzewa i Maciej Libich
   79 Florian Śmieja: REWANŻ EMIGRANTA
   82 Jacek Sieradzki: BIOLOGIA RZĄDZI?
   84 Radosław Wiśniewski: NOTATKI Z UNDERGRUNTU
   86 Rafał Skonieczny: WIERSZE
   88 Magda Dunikowska: BLASKI I NĘDZE ŻYCIA W REPUBLICE WEIMARSKIEJ
   95 Katarzyna Zahorska: CZŁOWIEK WOBEC MECHANIZMÓW RZECZYWISTOŚCI
   99 Marcin Adamczak: 303 W ZAKLĘTYM KRĘGU OFIARY
   101 Monika Pasiecznik: INSTALAKCJE, INTERAKCJE
   103 Hubert Klimko-Dobrzaniecki: KRYZYS WIEKU ŚREDNIEGO
   104 Mirosław Ratajczak: UWODZICIELKA GERTRUD STAATS
   106 Mariusz Urbanek: ENDRJU I DONALD
   108 Urszula Kozioł: Z POCZEKALNI
   NAD KSIĄŻKAMI
   110 Zuzanna Sala: I CAME HERE TO LAUGH NOT TO FEEL
   111 Bartosz Suwiński: ŚWIECKA LITURGIA
   113 Jan Miodek: W ŚWIECIE ŁEMKÓW
   114 Natalia Rowińska: KONWICKI ODLEGŁY CZY BLISKI?
   115 Sławomir Kwiecień: ZRYTUALIZOWANY KARNAWAŁ I INTERNETOWE SUBŚWIATY
   122 W OFICYNIE
   124 POCZTÓWKI LITERACKIE KAROLA MALISZEWSKIEGO
   125 SYGNAŁY: BRAVE, SCYTOWIE W LONDYNIE, WŁADZA DYREKTORÓW, Z BERLINA
   135 WERNISAŻE
   137 INFORMACJE, KOMENTARZE
   139 8 Arkusz: TUŃCZYK, PUŁKA I ANKIETY CIĄG DALSZY