Czasopisma

Odra 4/2018

Spis treści

  •     

   2  Ludwik Janion: WIERSZE
   4 Jerzy Surdykowski: RZECZPOSPOLITA SARMACKA 2.0
   8 Magdalena Bajer: POSTKOMUNIZM – POWRÓT WIDMA
   13 Adam Chmielewski: DEKORACJE DEMOKRACJI
   20 Krzysztof Ruchniewicz: STULECIE NIEPODLEGŁOŚCI Z PRZESZKODAMI
   27 Mateusz Hartwich: ROCZNICE PO NIEMIECKU
   29 Tomasz Kozłowski: SAMOTNOŚĆ W CZASACH WYPUNKTOZY
   33 Henryk Grynberg: POWRÓT, KTÓRY BYŁ NIEMOŻLIWY
   41 Karol Toeplitz: KŁAMSTWO… PIERWORODNE
   43 Izaak Baszewis Singer: MARZYCIELE
   47 ŻYCIE WŚRÓD WIELU KULTUR Z Jamesem Pulą rozmawia Aleksandra Ziółkowska-Boehm
   51 Leszek Szaruga: WIERSZE
   53 Heinrich Olschowsky: TRADYCJA W NOWOCZESNOŚCI: WZÓR I SPRZECIW
   57 Mieczysław Orski: PREZENT
   59 Grzegorz Kwiatkowski: WIERSZE
   61 Wojciech Pestka: TWARZE LEGENDY
   66 Daria Dobrijan: KOTARBIŃSKI W KIJOWIE
   69 Mariusz Hermansdorfer: W KRĘGU PRZYJACIÓŁ
   72 Monika Pasiecznik: KOBIETY MAJĄ GŁOS
   76 Jerzy Olek: FLORIS NEUSÜSS
   81 Katarzyna Zahorska: O BLISKOŚCI I NIEZALEŻNOŚCI
   85 Piotr Czerkawski: W ŚLEPEJ ULICZCE
   89 Hubert Klimko-Dobrzaniecki: TWARZĄ W MISIA
   90 Marcin Adamczak: NIĆ MISTRZA
   92 Jacek Sieradzki: PRODUKT
   94 Mirosław Ratajczak: CZAS WSPÓLNOTY
   96 Mariusz Urbanek: 24 GODZINY Z ŻYCIA NIEDZIELNEGO ZAKUPOHOLIKA
   98 Urszula Kozioł: Z POCZEKALNI
   101 Rafał Różewicz i inni: LIST OTWARTY W SPRAWIE POPPOEZJI
       NAD KSIĄŻKAMI
   107 Rafał Różewicz: JESZCZE JEDEN POETA MALISZEWSKI
   108 Grzegorz Tomicki: PRZEKLEŃSTWA FILOZOFÓW
   109 Maciej Libich: PISANE Z (POST)PAMIĘCI
   111 Marek Olszewski: ŻYCIE, ZNACZY OPOWIEŚCI
   113 Mirosław Ratajczak: TESTAMENT SMILEYA
   119 W OFICYNIE
   121 POCZTÓWKI LITERACKIE KAROLA MALISZEWSKIEGO
   122 SYGNAŁY: RÓŻEWICZ W FOTOGRAFII, WROCŁAW BLIŻEJ PRAGI, KICA W WIEDNIU
   129 WERNISAŻE
   131 INFORMACJE, KOMENTARZE
   133 8 Arkusz: TRZY, DWA, JEDEN