Czasopisma

Odra 3/2018

Spis treści

  •     

   2  Piotr Gajdziński: MARCOWE MIGDAŁY
   9 Sergiusz Sterna-Wachowiak: POLSKO-ŻYDOWSKIE POGRANICZE
   13 Adam Chmielewski: WINA, GODNOŚĆ I PEDAGOGIKA BEZWSTYDU
   17 Tomasz Kozłowski: MIĘDZY POSTPRAWDĄ I POPHISTORIĄ
   23 Wojciech Pestka: ŻYCIE BEZ GWARANCJI NA ŻYCIE
   31 Marcin Sendecki: WIERSZE
   33 Piotr Dehnel: WITTGENSTEIN I TURING
   35 Ludwig Wittgenstein: WYKŁAD XXII
   41 Krzysztof Siwczyk: WIERSZE
   43 NA TEJ WYSPIE JESTEM BEZPIECZNA Z Renatą Lis rozmawia Łukasz Saturczak
   48 Karolina Felberg-Sendecka: ŻEBY DWOJE CHCIAŁO NARAZ
   51 Jacek Łukasiewicz: PERSPEKTYWY POETÓW
   53 Radosław Wiśniewski: NOTATKI Z UNDERGRUNTU
   55 Lila Dmochowska: GOMBR, U GOMBRA, O GOMBRZE, Z GOMBREM
   58 Zygmunt Krzyżanowski: MATERIAŁY DO BIOGRAFII GORGISA
   KATAFAŁAKIEGO
   63 Jacek Lilpop: MARZEC
   70 Przemysław Karpiński: WIERSZE
   72 Antonio Tabucchi: ARCHIWA MAKAO
   74 Andrzej Sharan: KAŻDY MA PRAWO UMRZEĆ NA PROGU BANKU…
   76 Lesław Wolak: WIERSZE
   80 Andrzej Wolański: FIDELIO BEZ FIDELIA
   84 Patrycja Cembrzyńska: PIĘKNO, KTÓRE ZACHWYT WZBUDZA
   86 Bartłomiej Kalinowski: ABRAHAM OSTRZEGA
   89 Małgorzata Pośpiech: POKOT W NOWYM JORKU
   91 Marcin Adamczak: JEDNO TAKIE LATO W ŻYCIU
   93 Monika Pasiecznik: KREW W MUZYCE
   95 Jacek Sieradzki: WSTYD DO ZWIEDZANIA
   97 Hubert Klimko-Dobrzaniecki: O NARTACH
   98 Wiesław Saniewski: GRUPY REKONSTRUKCYJNE CZYLI NIC ŚMIESZNEGO
   100 Mariusz Urbanek: TRUDNA SZTUKA NIENADSTAWIANIA…
   102 Mirosław Ratajczak: MUZEUM KSIĄŻĄT LUBOMIRSKICH BLIŻEJ
   104 Urszula Kozioł: Z POCZEKALNI
       NAD KSIĄŻKAMI
   106 Paweł Mackiewicz: BIOGRAFIA KOŁEM SIĘ TOCZY
   107 Radosław Wiśniewski: JAK BLISKO, JAK DALEKO
   108 Maciej Libich: ESEJE PODSZYTE POEZJĄ
   110 Monika Pasiecznik: POCHWAŁA KANONU
   111 Sławomir Kwiecień: UCZEŃ CZARNOKSIĘŻNIKA
   113 Mariusz Urbanek: CZŁOWIEK, KTÓRY STRACIŁ SZANSĘ NA WIELKOŚĆ
   120 W OFICYNIE
   122 POCZTÓWKI LITERACKIE KAROLA MALISZEWSKIEGO
   123 SYGNAŁY: WYSTAWA „REWOLUCJA 1917” W BERLINIE, POLEMIKA: OPCJA BENEDYKTYŃSKA
   127 WERNISAŻE
   132 INFORMACJE, KOMENTARZE
   137 8 Arkusz: KRAKÓW ŻYJE