Czasopisma

Odra 6/2018

Spis treści

  •     

   2 Piotr Gajdziński: JAK GNIJE WŁADZA
   9 Marek Orzechowski: EMMANUEL MACRON I SAMOTNY
   12 ŚWIAT W BARDZO NIEBEZPIECZNYM MOMENCIE Z Nikołajem Iwanowem
   rozmawia Stanisław Lejda
   20 Serhij Borszczewskyj: POMYŁKA DARWINA
   24 NIE SPOSÓB CODZIENNIE GOLIĆ SIĘ BEZ PATRZENIA W LUSTRO Z
   Serhijem Borszczewskim rozmawia Wojciech Pestka
   30 Jarosław Mikołajewski: WIERSZE
   32 Jarosław Anders: ŚWIĘTUJĄC NIEPODLEGŁOŚĆ…
   38 Małgorzata Dzieduszycka-Ziemilska: POLACY I ŻYDZI
   46 Janusz Zalewski: AMIRI BARAKA
   53 Amiri Baraka: WIERSZE
   55 Tadeusz Zielichowski: FANTOM WALTERA BENJAMINA
   59 Mateusz Palka: MYSZKA MIKI I WALTER BENJAMIN
   63 Ron Padgett: WIERSZE
   65 Jehuda Amichaj: WIECZÓR CZYTANIA POEZJI
   72 Marcin Filipowicz: KORNEL FILIPOWICZ O BRACIACH MNIEJSZYCH
   74 Adam Fiala: ŻYCIE CMENTARZA
   75 ADAM NA KSIĘŻYCU… Z Adamem Fialą rozmawia Teresa Podemska-Abt
   80 Piotr Matywiecki: WIERSZE
   82 Krystyna Kuczyńska: KOBIETY I SZTUKA
   86 Tomasz Hrynacz: WIERSZE
   88 Józef Kelera: NIEDRUKOWANA NIERECENZJA
   92 Jędrzej Soliński: EURYPIDES W OPARACH AWANGARDY
   95 Grzegorz Tomicki: W KAMIENNYM KRĘGU Z FRĄCZKIEWICZEM
   97 Krzysztof Kwiatkowski: SAKRALNE TĘSKNOTY
   99 Monika Pasiecznik: MUZYKA Z DUCHA ATEIZMU
   101 Marcin Adamczak: KŁAMI, PAZURAMI I RETORYKĄ
   103 Katarzyna Zahorska: POZA GRANICE MEDIUM
   105 Hubert Klimko-Dobrzaniecki: KINO NA GRANICY
   106 Mirosław Ratajczak: NIEDOPISANE, NADCZYTANE
   108 Mariusz Urbanek: KOLANO W LITERATURZE POLSKIEJ
   110 Urszula Kozioł: Z POCZEKALNI
   NAD KSIĄŻKAMI
   112 Wojciech Kaliszewski: GORZKI SMAK
   114 Marek Olszewski: KRÓLOWA ŚNIEGU
   115 Marek Czuku: WOJOWNICZKA, CZYLI GŁOS Z INNEGO ŚWIATA
   116 Marta Mizuro: ELEMENT
   118 Urszula Benka: DIABOLIADA PO WROCŁAWSKU
   119 Mieczysław Orski: LEKCJA NICOŚCI
   124 W OFICYNIE
   126 POCZTÓWKI LITERACKIE KAROLA MALISZEWSKIEGO
   127 SYGNAŁY: HOLOUBEK, MODIGLIANI, NO PASARAN! JAGIELLONOWIE W GDAŃSKU
   137 INFORMACJE, KOMENTARZE
   141 8 Arkusz: LOTNY ROK. POŻEGNANIA J. GABRYELA, S. OCHOTNEGO, M. KOŁODZIEJSKIEGO