Literatura

2017
Marta Grzywacz

Obrońca skarbów. Karol Estreicher – w poszukiwaniu zagrabionych dzieł sztuki

Największym wrogiem dzieł sztuki nie jest wilgoć, ale brak względem nich perspektywicznego myślenia państwa – taką myślą niemal na początku zaskakuje Marta Grzywacz.

Więcej
2017
Jan Józef Szczepański

Dziennik. Tom V: 1981-1989

Frapujący Dziennik Jana Józefa Szczepańskiego, którego piąty tom niedawno ukazał się drukiem, wpisał się już trwale w historię polskiej diarystyki. W entuzjastycznych głosach krytyków, komentujących to imponujące przedsięwzięcie pisarskie i zarazem wydawnicze, pojawiały się słowa

Więcej
2017
Stanisław Dłuski

Wiersze dla bezdomnych i wydrążonych

Najnowszy wybór wierszy Stanisława Dłuskiego (ur. 1962) Wiersze dla bezdomnych i wydrążonych wprowadza nas do bajkowego świata fantazji, który zawiera w sobie pewną naukę. Jako szczególna zdolność naszego umysłu do wyprzedzania faktów – fantazja sięga w przeszłość i antycypuje przyszłość zarazem.

Więcej
2017
ks. Józef Tischner

Inny. Eseje o spotkaniu

Ta książka to prawdopodobnie pierwsze rozdziały kolejnej – planowanej, lecz nieukończonej. Eseje zebrane w jednym tomie są nader spójne i tworzą wezwanie do zajęcia się – po nieszczęsnym darze wolności – jeszcze jednym aktorem filozofii dramatu.

Więcej
2017
Krzysztof Karasek

Przyszedł człowiek żeby chłostać morze

Bogaty dorobek poetycki Krzysztofa Karaska (trzydzieści książek, wliczając w to wybory wierszy) powiększył się o kolejną pozycję. W Instytucie Mikołowskim ukazał się tom Przyszedł człowiek żeby chłostać morze (2017).

Więcej
2017
Wojciech Chmielewski

Belweder gryzie w rękę

Kiedy sięga się po książki Wojciecha Chmielewskiego, ma się wrażenie, że zna się tych bohaterów. Łatwo ich spotkać – w rodzinie, pracy czy sąsiedztwie, mieć takich znajomych z lat szkolnych czy uniwersyteckich. Chmielewski jest autorem bardzo spostrzegawczym, rejestrującym drobiazgi, z których utkana jest nasza codzienność.

Więcej
2017
Marian Pilot

Niebotyki

Najnowsza książka Mariana Pilota Niebotyki jest właściwie wyborem prozy autora. Trzy z pięciu części ukazały się wcześniej jako osobne książki: Boskie dziecko w 2016, Zabawna zabawka

Więcej
2017
Krzysztof Masłoń

W pisarskim czyśćcu

Książka Krzysztofa Masłonia W pisarskim czyśćcu. Sylwetki dwudziestowiecznych pisarzy stanowi kontynuację tomu opublikowanego przez krytyka w 2015 r. – Od glorii do infamii.

Więcej
2017
Miron Białoszewski

Polot nad niskimi sferami

Mamy w Polsce ostatnimi czasy mały festiwal dzieł i fragmentów odnalezionych, rozproszonych etc. Dość przypomnieć niedawne wydania utworów Stanisława Grochowiaka, Rafała Wojaczka, a nieco wcześniej Marka Hłaski.

Więcej