Czasopisma

Teatr lalek 2/2018

Spis treści

 • Lalki w filmie | Puppets in the Movie

  •     

   Lalki na srebrnym ekranie | Puppets on the Silver Screen – Karol Suszczyński
   Metafory lalki | Metaphors of a Puppet – Iwona Grodź
   Zmagania z wyobraźnią | Tackling the Imagination – Paulina Zacharek
   Lalka – niemy reżyser filmu | The Puppet – a Mute Film Director – Agnieszka Kowalewska-Skowron
   Awatary z plasteliny | Plasticine Avatar – Jakub Kłeczek

 • Recenzje | Reviews

  •     

   Podróż do cyberświata | A Journey to a Cyber World – Karolina Obszyńska

 • Rozmowy | Talks

  •     

   Lalki nauczyły mnie teatru | Puppets Taught Me the Theatre – Z François Lazaro rozmawia
   Maria Schejbal | Maria Schejbal talks to François Lazaro

 • Nowe media | New Media

  •     

   Nowe technologie w teatrze | New Technologies in Theatre – Jakub Kłeczek

 • Publikacje | Publications

  •     

   Lalki w książkach | Puppets in Books – Marek Waszkiel