Czasopisma

Teatr lalek 1/2018

Spis treści

 • Jan Wilkowski (1921–1997)

  •     

   Trzy legendy | Three Legends – Henryk Izydor Rogacki
   Dewajtis polskiego lalkarstwa | Dewajtis of Polish Puppetry – Marek Waszkiel

 • Recenzje | Reviews

  •     

   Chłopcy z Łodzi | Boys from Łódź – Karol Suszczyński
   Opowiadanie biografii | Telling a Biography – Halina Waszkiel
   Wilk odchodzi | Wolf Departs – Janusz Legoń
   Lalka umiera | Puppet Dies – Tadeusz Kornaś
   Golden Horse – Marek Waszkiel

 • Rozmowy | Talks

  •     

   Absurd sam do mnie przychodzi | Absurd Comes to Me by Itself – Z Joanną Gerigk rozmawia
   Katarzyna Krajewska | Katarzyna Krajewska talks to Joanna Gerigk

 • Nowe media | New Media

  •     

   Lalkarstwo i praktyki multimedialne | Puppetry and Multimedia Practices – Marzenna
   Wiśniewska

 • Archiwalia | Archives

  •     

   Szczęśliwe zakończenie | Happy End – Ewa Tomaszewska
   Wirtualne Muzeum Lalkarstwa | Virtual Museum of Puppetry – Tatiana Skumiał