Czasopisma

Teatr lalek 1/2021

Spis treści

 • Lalkarze świata | Puppeteers of the World

  •     

   Duda Paiva
   Marek Waszkiel

 • Recenzje | Reviews

  •     

   Jak pogodzić stare z młodym | How to Reconcile the Old and the New
   Karolina Obszyńska
   Hermann Hesse w Banialuce | Hermann Hesse in Banialuka
   Janusz Legoń
   Całe życie w piaskownicy | Life in the Sandbox
   Monika Żmijewska
   Niebezpieczeństwa i możliwości | Dangers and Possibilities
   Jakub Kłeczek

 • Projekty | Projects

  •     

   Animatus po raz trzeci | Animatus for the Third Time
   Karol Suszczyński
   Lalki online | Puppets Online
   Justyna Czarnota

 • Nowi dramatopisarze | New Playwrights

  •     

   Tomasz Kaczorowski
   Halina Waszkiel

 • Ku pamięci | In Memoriam

  •     

   O Januszu Ryl-Krystianowskim... | On Janusz Ryl-Krystianowski...
   Anna Rozmianiec

 • Z historii | From the History

  •     

   Romantyczne życie lalki | A Romantic Life of a Puppet
   Alicja B. Zalewska