Czasopisma

Teatr lalek 1/2016

Spis treści

 • Henryk Jurkowski – Ku pamięci | Henryk Jurkowski – In Memoriam

  •     

   Jurkowski – post mortem – Marek Waszkiel

 • Wspomnienia | Memories

  •     

   – Penny Francis

   – Géza Balogh

   –  Nancy Lohman Staub

    – Greta Bruggeman

    – Dadi D. Pudumjee

    – Nina Malíková

    – Nobuko Tamaki

    – Fumiko Matsuzawa

    – Tamiko Onagi

    – Lucyna Kozień

 • Eseje | Essays

  •     

   Trening jawajskiego dalanga | The Training of a Javan Dalang – Marianna Lis

   Papierowe szopki w czasie złym (1944–1945) | Paper Crèches in an Evil Time (1944–1945) –  Zbigniew Mich

 • Recenzje | Reviews

  •     

   Rozległe pola wyobraźni | The Wide Fields of Imagination –  Janusz R. Kowalczyk

   Pamiętajcie parasol | Remember the Umbrella – Tadeusz Sobolewski

   Calineczka dla dorosłych | Thumbelina for Adults – Halina Waszkiel

 • Rozmowy | Talks

  •     

   Misterium przenikania | The Mystery of Permeation

   Z Bogusławem Kiercem rozmawia Magdalena Legendź | Bogusław Kierc talks to Magdalena Legendź

 • Ze świata | From The World

  •     

   Russian case 2015  – Marek Waszkiel

 • Nowe technologie | New Technologies

  •     

   Lalki i druk 3D | Puppets and three-dimensional printing – Jakub Kłeczek