Aktualności

05.03.2019

Ogłaszamy V nabór wniosków w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 2 „Infrastruktura bibliotek 2016–2020”

Instytut Książki ogłasza V nabór wniosków w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 2 „Infrastruktura bibliotek 2016–2020”.

Termin składania wniosków w V naborze upływa 10 maja 2019 r.

Wnioski należy wypełniać przez nową platformę elektroniczną – witkac.pl

W celu złożenia wniosku należy założyć indywidualne konto i po zalogowaniu się do systemu dokonać wyboru konkursu wśród trwających naborów, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami.

Nabór dotyczy wniosków na zadania rozpoczynające się dofinansowaniem ze środków MKiDN w 2019 r. w wysokości co najmniej 30% całkowitej kwoty wnioskowanego dofinansowania.

***

Na V nabór wniosków przeznaczonych jest:

  • 8 907 266,00 zł na wydatki inwestycyjne w 2019 r.
  • 0,00 zł na wydatki bieżące w 2019 r.
  • 10 635 237,00 zł na wydatki inwestycyjne w 2020 r.
  • 0,00 zł na wydatki bieżące w 2020 r.

***

Informacja o wysokości środków na odwołania zostanie ogłoszona wraz z wynikami V naboru wniosków.

Równocześnie informujemy o zmianie zasad przyznawania dofinansowania, które zostały ujęte w Regulaminie obowiązującym od 1 marca 2019 r., w tym w szczególności:

1. z zakresu kwalifikujących się zadań wyłączone zostały wnioski obejmujące wyłącznie wyposażenie biblioteki;
2. dofinansowaniem w ramach zadania może być objęty tylko jeden obiekt – biblioteka główna lub filia;
3. dofinansowaniem nie mogą być objęte obiekty dofinansowane w ramach Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek” oraz w poprzednich naborach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 2 „Infrastruktura bibliotek 2016–2020”;
4. zmienione zostały kryteria punktowane;
5. udostępnienie obiektu objętego zadaniem osobom niepełnosprawnym będzie podlegało szczegółowej kontroli Operatora Priorytetu.

***

Dla wniosków składanych w V naborze zamieszczamy zaktualizowane dokumenty do pobrania, zamieszczone bezpośrednio pod tą informacją.

Dotychczasowe materiały do pobrania zachowują swoją aktualność dla zadań realizowanych w poprzednich naborach.

Materiały do pobrania:

1. Regulamin Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 ze zmianami obowiązującymi od 1 marca 2019 r.

2. Kryteria Certyfikatu Biblioteka+, dla zadań realizowanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016 - 2020, wariant dla zadania obejmującego bibliotekę główną

3. Kryteria Certyfikatu Biblioteka+, dla zadań realizowanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016 - 2020, wariant dla zadania obejmującego filię

4. Kwalifikowanie wydatków bieżących i wydatków majątkowych (inwestycyjnych)

5. Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami

6. Wzór umowy o dofinansowanie - Infrastruktura bibliotek 2016-2020

7. Formularz raportu częściowego z wykonania zadania

8. Formularz raportu końcowego z wykonania zadania

9. Sprawozdanie roczne z utrzymania standardów