Zadania realizowane z budżetu państwa

barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej


Zadania realizowane ze środków budżetu państwa w ramach dotacji celowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
 

1. Finansowanie kosztów obsługi Priorytetu 2., w ramach PW NPRCz 2.0. w związku z realizacją Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 [NPRCz 2.0], który został przyjęty przez Radę Ministrów uchwałą nr 69/2021 z dnia 21 maja 2021 r.; wartość finansowania i całkowita wartość zadania: 3 000 000 zł; data podpisania umowy: 03.08.2021 r.

2. Dofinansowanie naboru wniosków w ramach Priorytetu 2. Inwestycje w infrastrukturę bibliotek publicznych oraz przypisanego do niego Kierunku interwencji: 2.1. Infrastruktura bibliotek 2021-2025, w związku z realizacją Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 [NPRCz 2.0], który został przyjęty przez Radę Ministrów uchwałą nr 69/2021 z dnia 21 maja br.; wartość finansowania i całkowita wartość zadania: 228 500 000 zł.; data podpisania umowy: 30.08.2021 r.

3. Realizacja dofinansowań w ramach programu własnego pn. „Certyfikat dla małych księgarni” – edycja na lata 2023-2024; wartość finansowania i całkowita wartość zadania: 4 000 000 zł; data podpisania umowy: 14.03.2023 r.

4. Sfinansowanie kosztów obsługi programu własnego pn. „Certyfikat dla małych księgarni”; wartość finansowania i całkowita wartość zadania: 200 000 zł; data podpisania umowy: 10.01.2024 r.

5. „Polska gościem honorowym Międzynarodowej Wystawy Książek TIBE 2023 w Tajpej (działania utrwalające)”; wartość finansowania i całkowita wartość zadania: 100 000 zł; data podpisania umowy: 10.01.2024 r.

6. „Dyskusyjne Kluby Książki”; wartość finansowania i całkowita wartość zadania: 2 000 000 zł; data podpisania umowy: 10.01.2024 r.

7. Sfinansowanie kosztów obsługi programów rządowych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pn. „Czasopisma”, „Literatura”, „Partnerstwo dla książki”, „Promocja czytelnictwa”; wartość finansowania i całkowita wartość zadania: 273 200 zł; data podpisania umowy: 18.01.2024 r.

8. „Book Stadion”; wartość finansowania i całkowita wartość zadania: 150 000 zł; data podpisania umowy: 13.02.2024 r.

9. „Działania promujące literaturę polską w Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej w 2024 r.”; wartość finansowania i całkowita wartość zadania: 400 000 zł; data podpisania umowy: 19.02.2024 r.

10. „Analiza Funkcjonowania Bibliotek”; wartość finansowania i całkowita wartość zadania: 100 000 zł; data podpisania umowy: 08.03.2024 r.

11. „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”; wartość finansowania i całkowita wartość zadania: 2 500 000,00 zł; data podpisania umowy: 08.03.2024 r.

12. „Certyfikat dla małych księgarni” – edycja na lata 2024-2025; wartość finansowania i całkowita wartość zadania: 4 000 000,00 zł (2024 - 2 400 000,00 zł 2025 - 1 600 000,00 zł); data podpisania umowy: 08.03.2024r.


 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego