„Nowe Przestrzenie Czytania”: I dzień Konferencji Wyszehradzkiej

17.05.2017
#
  • panel poświecony roli bibliotek w upowszechnianiu czytelnictwa / fot. Bogdan Kuc dla Instytutu Książki

Za nami pierwszy dzień Konferencji Wyszehradzkiej „Nowe Przestrzenie Czytania” poświęconej polityce wspierającej rozwój czytelnictwa. Prelegenci na forum eksperckim dzielili się doświadczeniami, dobrymi praktykami i sprawdzonymi projektami w dziedzinie promocji książki i czytelnictwa.

Pierwsze spotkanie było poświęcone narodowym programom proczytelniczym oraz roli instytucji państwowych w zakresie upowszechniania czytelnictwa. O wpływie mecenatu państwa i mechanizmach odpowiedzialnych za funkcjonowanie rynku książki dyskutowali: wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Magdalena Gawin, dyrektor Instytutu Książki – Dariusz Jaworski, przedstawicielka Ministerstwa Kultury Republiki Słowackiej – Emília Lačná, I. sekretarz Ambasady Węgier w Warszawie, attaché ds. prasy i kultury – Gábor Lagzi oraz czeska tłumaczka i niezależny ekspert ds. Europy Środkowej – Lucie Szymanowska.

W trakcie drugiego panelu eksperci podjęli próbę odpowiedzi na pytania: jak radzić sobie z czytelnictwem najmłodszych oraz odchodzeniem od czytania młodzieży, jakie działania należy podejmować na poziomie instytucjonalnym, uwzględniając rolę systemu edukacji, rodziny i mediów. W dyskusji wzięli udział: Ivana Batarelo Kokić z Uniwersytetu w Splicie, jedna z koordynatorek międzynarodowego programu badawczego Boys reading realizowanego w Europie w ramach Erasmusa, Madona Eliashvili – dyrektor zarządzający siecią gruzińskich księgarni Santa Esperanza, Dana Kalinová – długoletnia dyrektor Targów Książki Svět knihy w Pradze, współtwórczyni kampanii Rosteme s knihou (Rośniemy z książką) oraz Zofia Zasacka – specjalistka ds. badań nad czytelnictwem dzieci i młodzieży, autorka raportu Instytutu Badań Edukacyjnych o czytelnictwie młodzieży szkolnej.

Popołudniowa część konferencji dotyczyła roli bibliotek w upowszechnianiu czytelnictwa w kontekście budowania kompetencji bibliotekarzy i projektów bibliotek przyszłości. Prelegenci dyskutowali również o nowych modelach funkcjonowania bibliotek w środowiskach lokalnych. Swoimi doświadczeniami podzielili się eksperci z różnych krajów: Julka Almquist – amerykańska antropolog specjalizująca się w dziedzinie designu, która zajmowała się m.in. nowatorskimi projektami bibliotecznymi w Chicago i Aaarhus, Paweł Braun – dyrektor naczelny Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku, Lise Kloster Gram – konsultantka ds. literatury Biblioteki Publicznej w Aarhus w Danii, Barbara Maria Morawiec z Biblioteki Narodowej, założycielka i redaktor naczelna portalu Lustro Biblioteki, redaktor naczelna czasopisma „Biblioteka Publiczna" oraz Vojtěch Vojtíšek – specjalista ds. wdrażania e-książki do bibliotek, kierownik projektu e-biblioteki w Bibliotece Miejskiej w Pradze.

Pierwszy dzień Konferencji Wyszehradzkiej zamknęła dyskusja dotycząca teorii i problematyki badań czytelnictwa. Eksperci zastanawiali się, czy istnieje jednolita definicja czytelnika i książki, na jakiej podstawie modyfikowane są narzędzia badawcze, czy warto wypracować jednolity, międzynarodowy system badań oraz jaki wpływ na diagnozowanie czytelnictwa ma rozwój rynku książki elektronicznej. Wśród panelistów znaleźli się: Izabela Koryś z Pracowni Badań Czytelnictwa Instytutu Książki i Czytelnictwa, Paweł Kuczyński – badacz czytelnictwa w Polsce, współpracownik Polskiej Izby Książki, członek zespołu ds. badań czytelnictwa w Departamencie Mecenatu Państwa MKiDN oraz Jiří Trávníček – przedstawiciel Instytutu Literatury Czeskiej w Czeskiej Akademii Nauk, literaturoznawca, teoretyk literatury, krytyk literacki i badacz czytelnictwa.

Wieczór uświetnił koncert Adama Struga z zespołem, który przybliżył gościom muzyczne aranżacje m.in. poezji Bolesława Leśmiana.

Fotorelację z pierwszego dnia konferencji można zobaczyć tutaj.