Dialog 7-8/2016

#

Spis treści:

Niewygodne
ZAPOLSKA SUPERSTAR Jan Czapliński    
TA CHOLERA GABRIELA. Rozmowa z Janem Czaplińskim i Anetą Groszyńską
DRAMATY KOBIECYCH HISTORII Monika Żółkoś   
W PROMIENIACH Artur Palyga
JAK ZOSTAĆ SKŁODOWSKĄ. Rozmowa z Arturem Pałygą  
POPARZONA Małgorzata Szpakowska    

Oddzielny    
SKARPETKI LEOPOLDA T. Piotr Rowicki
KRÓL HIPSTERÓW. Rozmowa z Piotrem Rowickim   

Wynurzenia    
ZAMIAST Pedro Pereira    

Pedagogika teatru: cele    
PEDAGOGIKA TEATRU JAKO SZTUKA Dorota Ogrodzka   
NAUKA STAWIANIA PYTAŃ Christoph Nix. Przełożyła Magdalena Szpak   
DOŚWIADCZAJ Magdalena Szpak   

Pedagogika teatru: próby    
DWÓR TEATR WŁADZA: SZTUKI DZIAŁANIA  
Agata Pietrzyk, Piotr Morawski
TR 2.0 - WIĘCEJ NIŻ WIDZ! Anna Rochowska
BIEG DŁUGODYSTANSOWCA, CZYLI PEDAGOG TEATRU NA ETACIE Dorota Kowalkowska
ZABAWY Dorota Ogrodzka, Sebastian Swiąder
DALEKI PUNKT DOJŚCIA Justyna Czarnota, Alicja Morawska-Rubczak, Dorota Ogrodzka, Anna Rochowska,
Justyna Sobczyk, Igor Stokfiszewski, Magdalena Szpak

Po bandzie
NARODOWE WARSZTATY TEATRALNE Marek Beylin

Front za miedzą
SOBOWTÓRY (DWIJNIKI) Olga Maciupa. Przełożyła Małgorzata Buchalik
UKRAINA: PRZECIW TERROROWI FIKCJI Joanna Wichowska
ROZMOWY MNIEJ WIĘCEJ O KOCIE Tetiana Logoida, Krzysztof Puławski
CZY CHCE SIĘ WRACAĆ DO DOMU?. Rozmowa z Tetianą Logoidą i Krzysztofem Puławskim
NA INNYM FRONCIE Jacek Sieradzki

Nawozy sztuczne
WIZYTA Tadeusz Nyczek

Varia
NOWE SZTUKI:
M A XI OBEXER ILLEGALER HELFER   
GEORGI GOSPODINOW APOKALIPSYT IDWA  W 6 WECZERTA   
KASPER BAJON PODRÓŻ HISZPAŃSKA   

Z AFISZA   

Contents

Powrót