Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017

4 kwietnia 2017 r.


Prosimy o dokładne sprawdzanie danych wpisywanych do wniosku w punkcie III.b (kod terytorialny gminy). W punkcie III.b należy wpisać kod terytorialny gminy, a nie jej części, np. miasta, obszaru wiejskiego czy delegatury. Kod terytorialny gminy pobrany z wyszukiwarki GUS musi być taki sam jak kod terytorialny gminy, do którego przypisany jest wskaźnik G w wykazie opublikowanym przez Ministerstwo Finansów.


22 marca 2017 r.

Instytut Książki ogłasza nabór wniosków w ramach programu dotacyjnego „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017”.


Termin naboru wniosków upływa 30 kwietnia 2017 r.


Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do technologii teleinformatycznych i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy. Program „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017” jest piątą edycją programu, poprzednie zrealizowano w latach 2012, 2013, 2015 oraz 2016.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie zakupu komputerów, oprogramowania i komputerowych urządzeń peryferyjnych w jednostkowej cenie nabycia do 3 500 zł.

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury będące samodzielnymi bibliotekami publicznymi oraz samorządowe instytucje kultury, w skład których wchodzą wyodrębnione organizacyjnie biblioteki, dla których organizatorem jest gmina wiejska, gmina wiejsko-miejska lub gmina miejska.

Kontakt:
Anna Zagórska, mail: a.zagorska@instytutksiazki.pl, tel. 12 617 19 11
Joanna Odolska, mail: j.odolska@instytutksiazki.pl, tel. 12 617 19 12
Karolina Nowak, mail. k.nowak@instytutksiazki.pl, tel. 12 617 19 08

W zakładce „Pytania i odpowiedzi” zamieszczane są pytania nadsyłane przez zainteresowane biblioteki i odpowiedzi na nie udzielane przez Instytut Książki. Prosimy o korzystanie z tej formy kontaktu.

Pliki do pobrania:

Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017 – regulamin
Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017 – formularz wniosku
Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017 – wniosek wzorcowy