Edukacja kulturalna bibliotekarzy

Seminaria z cyklu BIBLIOTEKA NOWA zaplanowaliśmy na lata 2015-2017. Co roku będą odbywały się dwa seminaria: wiosna i jesienią.

O seminariach BIBLIOTEKA NOWA można przeczytać tutaj

Zapraszamy na IV seminarium BIBLIOTEKA NOWA,
odbędzie sie ono 29 listopada 2016 roku.
Wszystkie informacje i formularz zgłoszeniowy znajduja się tutaj.
III seminarium Biblioteka NOWA
Zarządzanie zmianą.
Czyli jak przygotować zespół biblioteki do nowych zadań?
Odbyło się Warszawie, 20-21 kwietnia 2016, w salach Narodowego Instytutu Audiowizualnego.

Seminarium zostało poświęcone zagadnieniu celów nowoczesnej biblioteki publicznej, która oprócz funkcji tradycyjnych, powinna pełnić rolę miejsca dostępu do kultury i wiedzy, miejsca spędzania wolnego czasu i aktywizacji społeczności lokalnej.

Biblioteka powinna odpowiadać na potrzeby użytkowników i być przez nich współtworzona. Zmienia się więc rola bibliotekarza. Musi on stać się osobą, która pomaga, inspiruje i umiejętnie słucha użytkowników. Musi nabyć nowe umiejętności i mieć motywację do ich rozwijania. Przed kadrą zarządzającą bibliotekami pojawia się zatem nowe wyzwanie – przygotowanie zespołu na zmiany.

Seminarium, w którym uczestniczyli dyrektorzy bibliotek publicznych wszystkich szczebli miało przygotować odpowiedź na następujące pytania:

- Jak zmienia się przywództwo we współczesnych organizacjach, także w bibliotekach?

- Jak przygotować bibliotekę na zmianę warunków działania i zaszczepić w pracownikach kult otwartości?

- Jakich instrumentów używać do zainicjowania procesu rozwoju pracowników i do jego podtrzymania?

- Jak uczyć bibliotekarzy współpracy z użytkownikami i skutecznego reagowania na nowe potrzeby środowiska?

Odpowiedzi na nie udzielali prelegenci:

Carola Schelle-Wolff/ Niemcy

od lat dziewięćdziesiątych związana z bibliotekami publicznymi w Hanowerze. W latach 95-03 była dyrektorką biblioteki publicznej we Freiburgu. Od roku 2004 dyrektorka biblioteki publicznej w Hanoverze i szefowa wydziału kultury przy hanowerskim ratuszu.

Prezentacja do pobrania:

Zmiana zarządzania w bibliotekach niemieckich. Przykład Biblioteki Miejskiej w Hannoverze


Marie Østergård / Dania

od roku 2001 związania z siecią bibliotek publicznych w Aarhus w Danii. W latach 2005-2016 była odpowiedzialna za realizację projektów Urban Mediaspace Aarhus i Dokk1, które obejmowały budowę nowej głównej biblioteki w Aarhus i rewitalizację otaczającej ją przestrzeni miejskiej. Jednocześnie zajmowała się kwestiami związanymi z biblioteką przyszłości, np. organizując cykle konferencji temu poświęconych pt. „Next Library”. Od 2015 roku zarządza programami aktywizacji społeczności, współpracy i komunikacji w Dokk1.

Prezentacja do pobrania:

Zmiana sposobu myślenia w bibliotekach publicznych


Rafał Mrówka / Polska

profesor w Katedrze Teorii Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie specjalizuje się w analizie nowoczesnych modeli organizacji, problemach przywództwa gospodarczego, badaniach satysfakcji i zaangażowania pracowników, zarządzaniu kompetencjami pracowników oraz public relations. Jest także kierownikiem programu MBA-SGH oraz  kierownikiem Podyplomowych Studiów Public Relations i Strategicznego Komunikowania w Firmach w SGH.

Prezentacja do pobrania:

Nowe przywództwo w erze sieci i społeczności


II seminarium BIBLIOTEKA NOWA
Nowe koncepcje - nowe biblioteki. Praktyczne przykłady z czterech krajów europejskich.

Odbyło się w Warszawie, 27 października 2015.

Relację z wydarzenia oraz podsumowanie części merytorycznej wraz z prezentacjami wszystkich czterech zagranicznych prelegentek można przeczytać tutaj.

o seminarium
Podczas pierwszego seminarium, wiosną 2015 roku, eksperci z Europy zaprezentowali wizje dotyczące funkcjonowania nowoczesnych bibliotek. Mówili o tym, jak powinna wyglądać idealna biblioteka przyszłości
i w oparciu o jakie narzędzia należy tworzyć strategie jej rozwoju.

Na październikowym seminarium wskazaliśmy, jak ogólnokrajowe koncepcje rozwoju bibliotek wpłynęły na funkcjonowanie konkretnych placówek.
Naszymi prelegentkami były: Sidsel Bech-Petersen, Urban Mediaspace Dokk1 Aarhus (Dania), Marijke Timmerhuis, DOK Delft (Holandia), Laura Norris, Kallio Library Helsinki (Finlandia), Hannelore Vogt,
Öffentliche Stadtbibliothek Köln (Niemcy).

W swoich wystąpieniach wskazywały na misję swoich bibliotek, priorytety działań, sposoby reagowania na zmiany wynikające z nowych potrzeb społecznych, jak też na nowe usługowe funkcje oferowane użytkownikom.

Prelegentki podkreslały, jak w działalność biblioteki włączają się lokalni partnerzy oraz jak biblioteka przygotowuje pracowników na nowe zadania.


Zawsze o krok do przodu! Biblioteki jako centra społeczności i prekursorzy integracji cyfrowej
Hannelore Vogt / Niemcy


Przemiana Biblioteki Głównej w Aarhus w centrum Dokk1.
Sidsel Bech-Petersen / Dania


Kallio Library – dynamiczna stutrzylatka
Laura Norris / Finlandia


DOK 3.0: przymiarki do biblioteki przyszłości w Delft
Marijke Timmerhuis / Holandia

prelegentki
Hannelore Vogt – studiowała bibliotekoznawstwo, historię sztuki i zarządzanie kulturą. Od 2008 roku dyrektorka Stadtbibliothek Köln. Wcześniej przez prawie piętnaście lat kierowała Stadtbücherei w Würzburgu. Przez wiele lat przewodnicząca rady ds. informacji i bibliotek przy Goethe-Institut, członkini komisji zarządzania Niemieckiego Stowarzyszenia Bibliotek, współwydawczyni czasopisma „Bibliothek. Forschung und Praxis” (Biblioteka. Badania i praktyka), członkini „Metropolitan Libraries Standing Committee“ IFLA. Doradczyni Fundacji Billa i Melindy Gatesów, prowadzi wykłady na temat potrzeb klienta, marketingu, zarządzania i innowacyjności w bibliotece.

Stadtbibliothek Köln (Biblioteka Miejska w Kolonii) gości rocznie ponad 2 mln użytkowników, jest ona jedną z najczęściej odwiedzanych placówek kulturalnych miasta. Oferuje różnorodne usługi dla wszystkich grup wiekowych i jest niekomercyjnym, powszechnie dostępnym punktem spotkań. Specjalizuje się w programach wspierania czytelnictwa, w tym czytelnictwa dzieci, w programach międzykulturowych, organizuje zajęcia poświęcone nowym mediom, wydarzenia kulturalne, wystawy, które realizuje wspólnie z instytucjami partnerskimi i osobami prywatnymi. W 2015 roku została wyróżniona tytułem Biblioteki Roku przyznawanym przez Niemieckie Stowarzyszenie Bibliotek.

Sidsel Bech-Petersen – jako specjalistka ds. rozwoju bibliotek uczestniczyła w przekształceniu Biblioteki Głównej w Aarhus w nową instytucję pod nazwą Dokk1. Przy projektowaniu nowej przestrzeni uwzględniono rodzaj świadczonych usług, dopasowując do nich rozwiązania architektoniczne. Od 2013 roku współpracuje z Biblioteką Publiczną miasta Chicago i IDEO nad metodami przyspieszenia tempa zmian w bibliotekach. Efektem tej współpracy jest „Design Thinking for Libraries” – narzędzie stworzone z myślą o bibliotekarzach, którzy chcą rozwijać biblioteki w oparciu o metody projektowania zorientowane na człowieka.

Dokk1 to nowa biblioteka w porcie w Aarhus. Została otwarta po wielu latach zaangażowania pracowników i obywateli 20 czerwca 2015 roku. Dokk1 to elastyczna i dynamiczna przestrzeń otwarta dla wszystkich poszukujących wiedzy, inspiracji i dążących do rozwoju osobistego. To przestrzeń powszechnie dostępna, wspierająca lokalne społeczności i demokrację. To budynek inteligentny, atrakcyjny i interaktywny, który rozwija potrzebę uczenia się i doświadczania.

Laura Norris – kieruje Kallio Library w Helsinkach. Pracę w bibliotece rozpoczęła w 2001 roku jako specjalistka ds. informacji. Tworzyła serwis internetowy biblioteki, pracowała w dziale marketingu i imprez. Z Kallio Library związana od 2012 roku, początkowo jako kierowniczka działu obsługi użytkownika. Jej pasją jest rozwijanie usług bibliotecznych wspólnie z użytkownikami, szuka nowych metod organizacji pracy.

Kallio Library jest drugą najstarszą filią Helsinki City Library, otwartą w 1912 roku. Dziś to trzecia najchętniej odwiedzana filia (1.700 użytkowników dziennie, 600.000 wypożyczeń rocznie, 25 pracowników). Biblioteka skupia się na współpracy z samorządem lokalnym i użytkownikami, pilotuje wdrażanie nowych usług, realizuje szereg imprez kulturalnych. Ostatnia duża modernizacja miała miejsce w 2010 roku, przebudowano wówczas wypożyczalnię, zautomatyzowano proces wypożyczania i zwracania książek.

Marijke Timmerhuis – interesuje się łączeniem literatury, informacji i kultury, pracą z ludźmi w różnym wieku
i z różnych środowisk. Specjalizuje się w edukacji, aktywizacji społecznej, wspieraniu rozwoju osobistego, stara się łączyć tematy poważne z rozrywką. Pracę zawodową rozpoczynała jako bibliotekarka szkolna (1979-1990), później pracowała jako menadżer biblioteki głównej DOK (1990-2004), koordynatorka ds. budowy i wyposażenia nowej siedziby DOK (2004-2008), Manager Team Content (2008-2012). Obecnie jest doradczynią ds. projektów i planowania.

DOK Delft jest biblioteką publiczną miasta Delft. Ma dwa oddziały: oddział główny w centrum i mniejszy w jednej z biedniejszych dzielnic miasta. W 2007 roku otwarta została nowa siedziba biblioteki głównej, chętnie odwiedzana przez gości z całego świata. DOK testuje najrozmaitsze projekty dotyczące zarówno usług cyfrowych jak i oferty bibliotecznej, specjalna komórka DOK LAB opracowuje nowatorskie cyfrowe rozwiązania dla bibliotek i muzeów. W nadchodzących latach DOK planuje skupić się na programach dla najmłodszych czytelników, na współpracy z rodzicami i wspólnym tworzeniu środowiska przyjaznego rozwojowi umiejętności niezbędnych w XXI wieku. Już teraz ma w swojej ofercie programy rozwijające kompetencje językowe i czytelnicze u dzieci.

patronat honorowy
Ewa Dorota Malinowska-Grupińska

Przewodnicząca Rady Miasta Stołecznego Warszawy

organizatorzy


I seminarium BIBLIOTEKA NOWA
Biblioteka 2020 czyli nowe wyzwania dla bibliotek publicznych

Kraków, 15 kwietnia 2015

ICE KRAKÓW
International Conferences and Entertainment
ul. Marii Konopnickiej 17

Podsumowanie grupy roboczej można zobaczyć tutaj.

o seminarium
I seminarium z cyklu Biblioteka Nowa będzie poświęcone nowej roli bibliotek we współczesnym społeczeństwie. Jego celem będzie odpowiedź na następujące pytania:

-     Jak ma wyglądać idealna biblioteka przyszłości?
-     Jakie są jej zadania i rola w społeczeństwie?
-     Jakie ramy społeczne / prawne / polityczne muszą zostać stworzone,
      żeby biblioteki mogły dobrze wykonywać swoje zadania informowania,
      uczenia, integrowania?
-     W oparciu o jakie narzędzia należy tworzyć strategie rozwoju bibliotek?


Na te pytania odpowiedzą prelegenci z Danii, Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii, którzy zaprezentują wizje i strategie rozwoju powstające w ich krajach.

 

prelegenci
Jens Thorhauge
z Danii – założyciel Thorhauge Consulting, wieloletni dyrektor Danish Agency for Libraries and Media, autor między innymi „New Trends in Scandinavian Public Libraries”.

Emmanuel Aziza z Francji – zastępca dyrektora Bibliothèque publique d'information (Centre Pompidou), zajmuje się przede wszystkim restrukturyzacją przestrzeni bibliotecznej.

Klaus-Peter Böttger z Niemiec – dyrektor biblioteki miejskiej w Essen, członek wielu stowarzyszeń w tym IFLA, Library and Information International i EBLIDA. Böttger zajmuje się przede wszystkim kwestiami wydajności i finansowania bibliotek oraz strategiami zarządzania
i szkoleniami.

Brian Ashley z Wielkiej Brytanii– dyrektor ds. bibliotek w angielskim Arts Council, dwukrotnie wybrany do National Executive of the Society of Chief Librarians. Brian Ashley zajmuje się przede wszystkim promocją czytelnictwa i digitalizacją usług bibliotecznych.

do pobrania
program seminarium

organizatorzy


O seminariach BIBLIOTEKA NOWA

Realizowane w ostatnich latach i obecnie programy Biblioteka+ oraz Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa zakładają przekształcenie bibliotek publicznych w centra dostępu do wiedzy i kultury,
a także w miejsca odpowiadające różnym oczekiwaniom, takim jak: dostęp do mediów elektronicznych i zasobów cyfrowych, wspomaganie media literacy, tworzenie przestrzeni do poszukiwań i inspiracji czy też wsparcia dla różnych grup wiekowych i zawodowych. Stawiają zatem przed bibliotekami nowe wyzwania.  W spełnianiu tych wyzwań biblioteki wspomagają oferowane w ramach Biblioteki+ i Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa programy takie jak: infrastruktura bibliotek, szkolenia dla bibliotekarzy, MAK+, komputery dla bibliotek.

Konieczne jednak wydaje się wyznaczenie na płaszczyźnie bardziej ogólnej, kierunku rozwoju polskich bibliotek publicznych, będącego odpowiedzią na potrzeby społeczne w czasach postępującej cyfryzacji. W krajach Europy Zachodniej, ale też np. w USA, zmieniające się stale i szybko warunki
w jakich pracują biblioteki są podstawą do tworzenia uaktualnianych co kilka lat strategii ukierunkowujących rozwój bibliotek.

Celem nadrzędnym cyklu seminariów Biblioteka Nowa będzie wypracowanie założeń i kierunków rozwoju polskich bibliotek publicznych na najbliższe kilka lat. Realizując go, chcemy oprzeć się o doświadczenia innych krajów związane z ich reagowaniem na nowe wyzwania dla bibliotek. Cykl został podzielony na poszczególne seminaria tematyczne: nowe wyzwania, nowe koncepcje, nowa architektura, nowa oferta, nowy bibliotekarz/nowa bibliotekarka.

Seminaria zaplanowaliśmy na lata 2015-2017. Co roku będą odbywały się dwa seminaria: wiosną i jesienią.

kontakt
Elżbieta Kalinowska / sprawy programowe
tel. 22 656 63 86
e-mail: e.kalinowska[at]instytutksiazki.pl

Małgorzata Szmigielska / sprawy organizacyjne
tel. 518 659 338
e-mail: m.szmigielska[at]instytutksiazki.pl

 

działanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa