"Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016"

06.10.2016
  • Biblioteka Strachov, Praga, fot. AO / Instytut Książki

Program „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016” został stworzony z myślą o rozwoju bibliotek publicznych. Chodzi przede wszystkim o to, by biblioteki przekształcały się w centra integrujące lokalne społeczności i odpowiadały na oczekiwania różnych grup wiekowych.

Program „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016” realizuje następujące cele:

- podniesienie standardu bibliotek poprzez wyposażenie ich w nowoczesny sprzęt komputerowy umożliwiający korzystanie z zasobów cyfrowych, a bibliotekarzom katalogowanie zbiorów bibliotecznych i udostępnianie ich online;

- zwiększenie poziomu atrakcyjności usług bibliotecznych, poprzez odpowiednie wyposażenie bibliotek.

W ramach programu finansowane będą zadania dla trzech grup wnioskodawców:

1. Nie posiadających elektronicznego katalogu książek.

2. Nie posiadających elektronicznego katalogu książek udostępnionego online oraz automatycznego wypożyczania zbiorów .

3. Udostępniających 100% elektronicznego katalogu książek online.

O dofinansowanie w ramach programu ubiegać się mogą biblioteki publiczne będące samodzielnymi samorządowymi instytucjami kultury lub wchodzące w skład samorządowych instytucji kultury, posiadające stronę internetową instytucji oraz nie będące beneficjentami programów „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2012”, „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2013” oraz „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2015”.

Termin składania wniosków upływa 14 października 2016 roku.

Wykaz wniosków o dofinansowanie rozpatrzonych pozytywnie, negatywnie oraz odrzuconych pod względem formalnym zostanie opublikowany na stronie internetowej Instytutu Książki nie później niż w terminie do 1 miesiąca od chwili zamknięcia naboru.

UWAGA:
Wypełnione wnioski należy przesłać w formie papierowej na adres: Instytut Książki, Biuro w Warszawie, Pl. Defilad 1 (PKiN, IX pokój 911), 00-901 Warszawa oraz drogą elektroniczną w postaci skanu wypełnionego wniosku z pieczęciami, podpisami oraz załącznikiem na adres mailowy kraszewski2016@instytutksiazki.pl .

Wzór odpisu z rejestru instytucji kultury znajduje sie tutaj.

Kontakt:

Informacje dotyczące programu udzielane są drogą mailową,
e-mail: kraszewski2016[at]instytutksiazki.pl

oraz

telefoniczne: w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 10-14 pod numerem telefonu 518659338.

Pliki do pobrania:

Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016 – regulamin

Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016 – formularz wniosku dla zadania nr 1

Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016 – formularz wniosku dla zadania nr 2

Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016 – formularz wniosku dla zadania nr 3

Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016 – wniosek wzorcowy dla zadania nr 1

Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016 – wniosek wzorcowy dla zadania nr 2

Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016 – wniosek wzorcowy dla zadania nr 3