Polish Book Market

WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO (WUWR)

pl. Uniwersytecki 15

50-137 Wrocław

tel: 713752885

email:  biuro@wuwr.com.pl

www.wuwr.com.pl 

Back to list