Polish Book Market

Dom Wydawniczy REBIS

ul. Żmigrodzka 41/49

60-171 Poznań

tel: 618678140; 618673774

email: rebis@rebis.com.pl

www.rebis.com.pl

Back to list